Sbor Canbelto

Dublin

Canbelto Choir je spoluprací dvou sborů, Canbelto Womens Choir a Acapella Fellas. Oba sbory sídlí v Song and Dance Studios v Baldoyle a řídí je náš dirigent Jimmy O'Byrne. Sbor se pravidelně schází ke zpívání na koncertech a soutěžích. Je to poprvé, co se účastní Cork International Choral Festival. 

Dirigent: Jimmy O'Byrne

Vybrané události
Sbor Canbelto