Cór Fhéile Idirnáisiúnta Chorcaí

Baile

Tar go hÉirinn agus bí i gcomhar le 5,500 amhránaithe i gceiliúradh idirnáisiúnta chóircheoil. Pé acu ball de chór tú as San Francisco, Stockholm, St. Petersburg, Singapore nó áit éigin ar leith, bí páirteach sa draíocht a bhaineann le hamhránaíocht agus cuir le do chuid cáirde idirnáisiínta trí pháirt a ghlacadh i gclár Cór Fhéile Idirnáisiúnta Chorcaí. Bí  cinnte go gcuirfidh Féile na bliana seo raidhse de cheol den scoth ar fáil agus coirmeacha ceoil mór le rá á sholáthar ag toghadh ceoltóirí an domhain ó chroí na féile amach go dtí an imeall.

Maidir Le

Maidir le Cór Fhéile Idirnáisiúnta Chorcaí

Tá cáil ar Chór Fhéile Idirnáisiúnta Chorcaí mar cheann de phríomh cór fhéilte Eorpaigh, a eagraítear go bliaintúil, tréimhse cúig lá ag deireadh Aibreáin/tús Bhealtaine.

Tar éis a bhunú i 1954, chuir Cór Fhéile Idirnáisiúnta Chorcaí go mór le forbairt chór amhránaíocht in Éirinn agus tá clú agus cáil air toisc a bheith dílis do chaighdeán árd, cláracha eicléachtacha agus fairsing, comh maith le féile is fáilte.

Ar an gclár bíonn ceolcoirmeacha féiltiúla, coirmeach na scol, comórtaisí náisiúnta agus idirnáisiúnta agus comórtas mór le rá, Fleischmann International Trophy, ina measc. Tugann na mílte iomaitheoirí spiorad féiltiúl don chathair, leis na príomh imeachtaí i Halla Cathrach Chorcaí, 1,000 suíochán, atá ar cheann de na hallaí éisteachta is fearr sa tír.

Chomh maith leis na cóir idirnáisiúnta, gach bliain glacann suas le 100 cór as Éirinn páirt sna Comórtais Náisiúnta, do daoine fásta, aosóg agus scoileanna. Sa mhéid, glacann suas le 5,500 cantairí páirt san Fhéile.


Rannpháirtíocht

Rannpháirtíocht i gCór Fhéile Idirnáisiúnta Chorcaí

Fleischmann International Trophy Competition

Meallann an Fleischmann International Trophy Competition cóir cháiliúla as gach aird den domhan beith in iomaíocht don trófaí seo. Clár 10 go 12 nóiméad a capella (gan tionlacan) ina mbeidh trí nó ceithre amhrán contrárthach is riachtanach. Is gá cothromaíocht freisin maidir le stair agus stíl.

  • Saothar a cumadh roimh 1750
  • Bunsaothar le cumadóir a maireann
  • Saothar le cumadóir as tír dhúchais an chóir

– Cead iomaíochta ag cóir a bhfuil seasamh idirnáisiúnta acu.

-Fiche ball ar a laghad/trí fichid ar a mhéid. Gach ball thar 16 bliain d’aois.

-Cuirfear fógra trí ephost chuig iomaitheoirí ar glacadh leo laistigh de coicís den dáta dúnta.

-Foirm iarratais a bheith curtha isteach roimh 31 Deireadh Fómhair na bliana roimhe.

Foirm iaratais le fáil anseo (Béarla)

Beith páirteach go Neamh-chomórtasach i gCór Fhéile Idirnáisiúnta Chorcaí

Cuireann Cór Fhéile Idirnáisiúnta Chorcaí fáilte roimh chóir as gach áit ar domhan beith páirteach go neamh-chomórtasach. Is mór is fiú a bheith páirteach san fhéil le cóir ag déanamh ceoil i láithreacha éagsúla tríd an chathair agus tríd an chontae. Pé acu ar mhian le do chór dhá chlár a channadh gach lá nó sos a thógaint le turas a thabhairt le háille na tíre a bhaiseadh, déanfar beart de réir do roghadh.

Freisin, eagraíonn Cór Fhéile Idirnáisiúnta Chorcaí coirm Cur in Aithe agus Fáiltiú (Meet & Greet) do na cóir idirnáisiúnta a bhíonn páirteach san fhéile, le lacáiste do na Coirmeacha Féiltiúla (Gala Concerts).

Foirm iarratais a bheith curtha isteach roimh 31 Deireadh Fómhair na bliana roimhe.

Foirm iarratais le fáil anseo (Béarla)

Lóistín i gCathair Chorcaí

Gach bliain cuireann an Fhéile  Treoir Lóistin i gCorcaigh (Cork Accommodation Guide) ar fáil la rátaí spesíalta do chóir ag teacht ar chúirt. Sa bhreis oibrímid i gcomhar le toghadh proinntithe, tábhairní, ionaid turasóireachta agus lucht iompair chun an fiúntas is fearr a fháil d’ár gcuairteoirí.

Le suas le 5,000 cantairí ag taisteal go Corcaigh don Fhéile, molaimid áit a chur in áirithe go lua chun díomá a sheachaint.

Tuilleadh eolais le fáil anseo chom maith le ceangal leis an Treoir Lóistín (Accommodation Guide) reatha.

Cuairt ar Choraigh

Rudaí le déanamh i gCorcaigh, Dara Chathair na hÉireann

Do chóir ag teacht ar chúirt, chom maith le bheith in ann páirt a ghlacadh san fhéile, tá mórchuid le feiscint, ní amháin sa chathair ach freisin sa dúthaigh máguaird thart ar cósta na hÉireann ó dheas.

Vótáil Lonely Planet an chathair sa deich láthair ar domhan is fearr cúirt a thabhairt orthu in 2010. Tá na Corcaígh fíor mhórálach as a gcathair, ag rá gurb í príomhchathair dáiríre na hÉireann í. Mar dara cathair na hÉireann atá lán de stair agus traidisiún, tá sí lán de chruthaíocht  agus de fhuinneamh. Tá sí mór go leor bheith mórálach as an roghadh atá ar fáil, éasca le treasnú, cairdiúil le bheith fáiltiúíl, le raidhse áiléirí, tabhairní, siopaí agus proinntithe.

Suite go hálainn sa chumar idir Gleann na Laoi agus Cuan Chorcaí, tá mórchuid áiseana ar fáil a bhaineann le bheith cois abhann agus cois farraige. Tá na páirceanna fairsing le haghaidh cluichí spórt agus picnic agus lón picnic ar fáil san English Market cáiliúil, lena stainíni clúdaithe ag díol toghadh de bhia blasta ó cháis choimhthíoch go harán baile. Tá maoin faoi rún le haimsiú i bPort an Ghuail (Coal Quay) – ag tocailt trí bric-a-brac d’fhéadfá seoid chuimhne ar Chorcaigh a bhreith leat abhaile. Níl An Cobh, an port as ar sheol an Titanic, ach turas traenach gairid ó dheas are an gcuan.

Tuilleadh eolais le fáil anseo chom maith le ceangal  leis an Treoir Lóistín (Accommodation Guide) reatha.


Taisteal go Corcaigh

Taisteal to Cór Fhéile Idirnáisiúnta Chorcaí

Taisteal Idirnáisiúta

Aerphort Idirnáisiunta Chorcaí: eitiltí ag ceangal le aerphoirt idirnáisiúnta.

Aerphort Idirnáisiúnta na Sionna (thart ar 120km amach ó Chorcaigh) agus Aerphort Bhaile Átha Cliath (thart ar 220 km amach ó Chorcaigh): eitiltí ag ceangal le aerphoirt idirnáisiúnta, le heitiltí inmheánacha go Corcaigh.

Taisteal Inmheánach

Traein: Iarnród Éireann ag soláthar seirbhís idirchathrach ó Stáisiún Cheant i gCorcaigh go Béal Feirste, Baile Átha Cliath agus Luimneach.

Bus: Tá seirbhís náisiúnta á sholáthar isteach agus amach as Corcaigh le Expressway/Intercity services, seirbhís réigiúnach más toil leat cuid den tír a thaisteal agus Seirbhís Chathair Chorcaí (Cork City service) chun an chathair a thaisteal.

Tá seirbhís bus fiúntach ar fáil ó CityLink idir Chorcaigh agus Gaillimh, Corcaigh agus Luimneach chom maith le seirbhís rialta ag Aircoach idir Aerphort Bhaile Átha Cliath agus lár na cathrach.

Aistriú Cóiste (Ordú Chóir)

Tá láthair ag PJ Hammond Coach Hire i Malla le teacht acu ar na haerphoirt agus na bealaí farantóireachta.

Eolus agus cur in áirithe:

Fón: +353 (0)22 47 396

Feacs: +353 (0)22 47 396

Ephost: hammondcoachhire@gmail.com


Tadhall

Ar oscailt: Luan go hAoine 0930  go 1730

Seoladh:

Cór Fhéile Idirnáisiúnta Chorcaí

Civic Trust House

50 Port an Phápa

Corcaigh

Éire

Fón: +353 (0)21 4215125

Feacs: +353 (0)21 4215192

Ephost: info@corkchoral.ie