Национални приложения

Заявките за участие в следващия международен хоров фестивал в Корк вече са отворени!

Крайна дата за Национално състезание 2023г записи (Хор на годината в Ирландия, национални училищни състезания, национални открити конкурси) е Петък, 20 януари 202 г3.

Крайна дата за 2023 г. Национален несъстезателен записи е Петък, 10 февруари 202 г3.

Конкурс за хор на годината в Ирландия

Конкурс за хор на годината на работното място Ibec

Национални открити състезания

Национални ученически състезания

Национално извънсъстезателно участие