Εκδηλώσεις Φεστιβάλ

Κατηγορία συμβάντος

Κατηγορία συμβάντος
 • Χορωδιακό Μονοπάτι (24)
 • Fringe Concert (14)
 • Εκπαίδευση (8)
 • Εορταστική Συναυλία (7)
 • Εθνικοί Διαγωνισμοί (6)
 • Φεστιβάλ Λέσχη (2)
 • Ιερό & Ανταλλακτικό Μονοπάτι (2)
 • Τελετή βράβευσης (1)

Ημερομηνία γεγονότος

Ημερομηνία γεγονότος

Κατηγορία συμβάντος

Κατηγορία συμβάντος
 • Χορωδιακό Μονοπάτι (24)
 • Fringe Concert (14)
 • Εκπαίδευση (8)
 • Εορταστική Συναυλία (7)
 • Εθνικοί Διαγωνισμοί (6)
 • Φεστιβάλ Λέσχη (2)
 • Ιερό & Ανταλλακτικό Μονοπάτι (2)
 • Τελετή βράβευσης (1)

Ημερομηνία γεγονότος

Ημερομηνία γεγονότος

The Big Sing

Σάββατο 29 Απριλίου, 12.15
Διαβάστε περισσότερα
post_type=festival_events&posts_per_page=-1&paged=0&meta_query%5Brelation%5D=AND&meta_query%5Bevent_date_val%5D%5Bkey%5D=event_date&meta_query%5Bevent_date_val%5D%5Bcompare%5D=EXISTS&meta_query%5Bevent_time_val%5D%5Bkey%5D=start_time&meta_query%5Bevent_time_val%5D%5Btype%5D=TIME&meta_query%5Bevent_time_val%5D%5Bcompare%5D=EXISTS&orderby%5Bevent_date_val%5D=ASC&orderby%5Bevent_time_val%5D=ASC