Δήλωση απορρήτου (ΕΕ)

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου επικαιροποιήθηκε στις 30 Μάιος 2023 και ισχύει για τους πολίτες και τους νομίμους κατοίκους του Οικονομικού Χώρου και της Ελβετίας.

Στην παρούσα δήλωση απορρήτου, εξηγούμε τι κάνουμε με τα δεδομένα που λαμβάνουμε σχετικά με εσάς μέσω του https://www.corkchoral.ie/el. Σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα δήλωση. Στην επεξεργασία μας συμμορφωνόμαστε με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί απορρήτου. Αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι:

 • δηλώνουμε σαφώς τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Αυτό το κάνουμε μέσω της παρούσας δήλωσης απορρήτου.
 • Ο στόχος μας είναι να περιορίσουμε τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μόνο στα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για νόμιμους σκοπούς.
 • αιτούμαστε πρώτα τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα σε περιπτώσεις που απαιτούν τη συγκατάθεσή σας,
 • λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα και τις απαιτούμενες επίσης από τα μέρη που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό μας.
 • σεβόμαστε το δικαίωμά σας να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή να διορθώσετε ή να τα διαγράψετε, κατόπιν αιτήματος σας.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, ή θέλετε να μάθετε ακριβώς ποια δεδομένα διατηρούμε για εσάς, επικοινωνήστε μαζί μας.

1. Σκοπός, δεδομένα και περίοδος διατήρησης

Ενδέχεται να συλλέγουμε ή να λαμβάνουμε πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα για διάφορους σκοπούς, που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, οι οποίοι μπορούν να περιλαμβάνουν τα έγγραφα: (κάντε κλικ για ανάπτυξη)

2. Κοινοποίηση σε άλλα μέρη

Κοινοποιούμε ή γνωστοποιούμε τα εν λόγω δεδομένα μόνο σε Εκτελούντες την Επεξεργασία για τους ακόλουθους σκοπούς:

Εκτελούντες την Επεξεργασία

Όνομα: Ταινία
Χώρα: ΗΠΑ
Σκοπός: Επεξεργασία πληρωμής

3. Μπισκότα

Ο ιστοτοπός μας για cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies

4. Πρακτικές γνωστοποίησης

Γνωστοποιούμε πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα εάν είναι από τον νόμο ή από τη δικαστική απόφαση, ως απάντηση σε μια υπηρεσία επιβολής του νόμου, στον βαθμό που επιτρέπεται από άλλες διατάξεις του νόμου, να παρέχουμε πληροφορίες, ή για έρευνα σχετικά με θέμα που σχετίζεται με τη δημόσια ασφάλεια.

Εάν ο ιστότοπος ή ο οργανισμός μας εξαγοραστεί, πωληθεί ή εμπλακεί σε συγχώνευση ή εξαγορά, τα στοιχεία σας ενδέχεται να γνωστοποιηθούν στους συμβούλους μας και σε τυχόν υποψήφιους αγοραστές και θα μεταβιβαστούν στους νέους ιδιοκτήτες.

Η συμπερίληψη πλήρων διευθύνσεων IP εμποδίζει από εμάς.

5. Ασφάλεια

Δεσμευόμαστε για την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για τον περιορισμό της κατάχρησης και της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Αυτό διασφαλίζει ότι μόνο τα απαραίτητα άτομα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας, ότι τα δεδομένα προστατεύονται και ότι τα μέτρα ασφαλείας μας επανεξετάζονται τακτικά.

6. Ιστότοποι τρίτων μερών

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου δεν ισχύει για ιστότοπους τρίτων μερών που συνδέονται με συνδέσμους στον ιστότοπό μας. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα εν λόγω τρίτα μέρη χειρίζονται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα με αξιόπιστο ή ασφαλή τρόπο. Σας συνιστούμε να διαβάσετε τις δηλώσεις απορρήτου των εν λόγω ιστοτόπων πριν κάνετε χρήση τους.

7. Τροποποιήσεις της παρούσας δήλωσης απορρήτου

Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε τροποποιήσεις στην παρούσα δήλωση απορρήτου. Προτείνεται να συμβουλεύεστε τακτικά την παρούσα δήλωση απορρήτου, προκειμένου να γνωρίζετε τυχόν αλλαγές. Επιπλέον, θα σας ενημερώσουμε ενεργά όπου είναι δυνατό.

8. Πρόσβαση και τροποποίηση των δεδομένων σας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή θέλετε να μάθετε ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούμε σχετικά με εσάς, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία. Έχετε τα δικαιώματα:

 • Εάν το δικαίωμα να γνωρίζετε γιατί χρειάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τι θα συμβεί σε αυτά και για πόσο χρονικό διάστημα θα διατηρηθούν.
 • Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι γνωστά σε εμάς.
 • Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να συμπληρώσετε, να διορθώσετε, να διαγράψετε ή να αποκλείσετε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα όποτε το επιθυμείτε.
 • Εάν μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, έχετε το δικαίωμα να γράψετε αυτήν τη συγκατάθεση και να διαγράψετε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα.
 • Δικαίωμα διαβίβασης των δεδομένων σας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και να διαβιβάσετε στο σύνολό τους, σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.
 • Δικαίωμα εναντίωσης: Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας. Συμμορφωνόμαστε με αυτό, εκτός εάν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι επεξεργασίας.

Παρακαλούμε φροντίστε να δηλώνετε πάντα με σαφήνεια ποιος είστε, ώστε να μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι δεν τροποποιούμε ή δεν διαγράφουμε δεδομένα του λάθος ατόμου.

9. Υποβολή παραπόνου

Δεν είστε ικανοποιημένοι από τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε (ένα παράπονο σχετικά με με) την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

10. Στοιχεία επικοινωνίας

Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ Κορκ
Civic Trust House
50 Παπάς Αποβάθρα
Φελλός
T23R6XC
Ιρλανδία
Ιστότοπος: https://www.corkchoral.ie/el
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: administrator@corkchoral.ie
Αριθμός τηλεφώνου: +353214215125

Παράρτημα

Complianz | Το Privacy Suite για WordPress

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τη Σουίτα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για WordPress από την Complianz για τη συλλογή και καταγραφή της συναίνεσης βάσει προγράμματος περιήγησης και συσκευής. Για αυτήν τη λειτουργία, η διεύθυνση IP σας είναι ανώνυμη και αποθηκεύεται στη βάση δεδομένων μας. Αυτή η υπηρεσία δεν επεξεργάζεται πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης και δεν μοιράζεται δεδομένα με τον πάροχο υπηρεσιών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Complianz Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Εύκολες ψηφιακές λήψεις

Συλλέγουμε πληροφορίες για εσάς κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης αγοράς στο κατάστημά μας. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε, το όνομά σας, τη διεύθυνση χρέωσης, τη διεύθυνση αποστολής, τη διεύθυνση email, τον αριθμό τηλεφώνου, τα στοιχεία πιστωτικής κάρτας/πληρωμής και οποιεσδήποτε άλλες λεπτομέρειες ενδέχεται να σας ζητηθούν για την επεξεργασία των παραγγελιών σας.
Ο χειρισμός αυτών των δεδομένων μας επιτρέπει επίσης:
- Σας στέλνουμε σημαντικές πληροφορίες λογαριασμού/παραγγελίας/υπηρεσίας.
- Απαντήστε σε ερωτήματα, αιτήματα επιστροφής χρημάτων ή παράπονά σας.
- Επεξεργασία πληρωμών και αποτροπή δόλιων συναλλαγών. Αυτό το κάνουμε με βάση τα νόμιμα επιχειρηματικά μας συμφέροντα.
- Ρυθμίστε και διαχειριστείτε τον λογαριασμό σας, παρέχετε τεχνική υποστήριξη ή/και υποστήριξη πελατών και επαληθεύστε την ταυτότητά σας.

Επιπλέον, ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε τις ακόλουθες πληροφορίες:
- Δεδομένα τοποθεσίας και κίνησης (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP και του τύπου προγράμματος περιήγησης) εάν υποβάλετε μια παραγγελία ή εάν πρέπει να υπολογίσουμε τους φόρους και τα έξοδα αποστολής με βάση την τοποθεσία σας.
- Επισκέψεις σελίδων προϊόντων και προβολή περιεχομένου ενώ η συνεδρία σας είναι ενεργή.
- Τα σχόλιά σας και οι κριτικές προϊόντων εάν επιλέξετε να τα αφήσετε στον ιστότοπό μας.
- Email/κωδικός πρόσβασης λογαριασμού για να σας επιτρέψει να αποκτήσετε πρόσβαση στον λογαριασμό σας, εάν έχετε.
- Εάν επιλέξετε να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό μαζί μας, το όνομα, η διεύθυνση και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του ταμείου για μελλοντικές παραγγελίες.