Εκκλησία της Κάθοδος του Αγίου Πνεύματος, Σταυρός του Ντέννεχυ

https://www.dennehyscrossparish.ie/
Church of the Descent of the Holy Spirit Dennehys Cross Cork, Ireland T12 W728

Προγραμματισμένοι Ερμηνευτές

Εκκλησία της Κάθοδος του Αγίου Πνεύματος, Σταυρός του Ντέννεχυ