Αποτύπωμα

Η παρούσα σφραγίδα (Imprint) επικαιροποιήθηκε στις 30 Μάιος 2023.

Ο ιδιοκτήτης του ιστότοπου είναι:

Cork International Choral Festival CLG - Company Limited by Guarantee
Civic Trust House
50 Παπάς Αποβάθρα
Φελλός
T23R6XC
Ιρλανδία
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@corkchoral.ie
Αριθμός τηλεφώνου: +353214215125

Ο(οι) νόμιμος(-οί) εκπρόσωπος(-οί) του Cork International Choral Festival CLG - Company Limited by Guarantee:

Τζον Φιτζπάτρικ

1. Γενικά

1.1 Είμαστε εγγεγραμμένοι στην Ireland - Charities Regulator με την άδεια χρήσης ή τον αριθμό μητρώου:

20029432

Είμαστε πρόθυμοι ή υποχρεωμένοι να συμμετάσχουμε σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον ενός συμβουλίου διαιτησίας καταναλωτών.

2. Οι πληροφορίες είναι υποχρεωτικές σύμφωνα με το Γερμανικό δίκαιο.

2.1 Wir stellen publicische und redaktionell aufbereitete Inhalte zur Verfügung.

Daher müssen wir den Namen und den Wohnort der Person nennen, die für den Inhalt dieser Ιστότοπος verantwortlich ist:

Verantwortlich für den Inhalt nach § 18 Abs. 2 MStV ist: Michela Del Tin aus Cork, Ιρλανδία.