Aftryk

Dette aftryk blev senest opdateret den 30 maj 2023.

Ejeren af denne hjemmeside er:

Cork International Choral Festival CLG - Company Limited by Guarantee
Civic Trust House
50 Pavens Kaj
Kork
T23R6XC
Irland
E-mail: ei.larohckroc@ofni
Telefonnummer: +353214215125

Den/de lovlige repræsentant(er) for Cork International Choral Festival CLG - Company Limited by Guarantee:

John Fitzpatrick

1. Generel

1.1 Vi er registreret på Ireland - Charities Regulator under licens- eller registreringsnummeret:

20029432

1.2 I overensstemmelse med forordningen om online tvistbilæggelse i forbrugeranliggender (ODR-forordningen):

Vi vil gerne informere dig om forbrugernes mulighed for at indgive klager til Europa-Kommissionens online platform til bilæggelse af tvister, som findes på følgende URL: ec.europa.eu/odr

Vi er villige eller forpligtede til at deltage i tvistbilæggelsesprocedurer ved et forbrugervoldgiftsnævn.

2. Følgende oplysninger er obligatoriske i henhold til tysk lov.

2.1 Wir stellen journalistische und redaktionell aufbereitete Inhalte zur Verfügung.

Daher müssen wir den Namen og den Wohnort der Person nennen, die für den Inhalt dieser Website verantwortlich ist:

Verantwortlich für den Inhalt nach § 18 Abs. 2 MStV ist: Michela Del Tin aus Cork, Irland.