Imprint

This imprint was last updated on 30 mai 2023.

Selle veebisaidi omanik on:

Corki rahvusvaheline koorifestival CLG – Company Limited by Guarantee
Kodanikuusaldusmaja
50 paavsti kai
Kork
T23R6XC
Iirimaa
E-post: ei.larohckroc@ofni
Telefoninumber: +353214215125

Corki rahvusvahelise koorifestivali CLG - Company Limited by Guarantee seaduslik esindaja(d):

John Fitzpatrick

1. Üldine

1.1 Oleme registreeritud Iirimaal – Heategevusorganisatsioonis litsentsi või registreerimisnumbri all:

20029432

1.2 Tarbijaküsimuste veebipõhise vaidluste lahendamise määruse (ODR määrus) kohaselt:

Anname teile teada tarbijate võimalusest esitada kaebusi Euroopa Komisjoni veebipõhisele vaidluste lahendamise platvormile, mille leiate järgmiselt URL-ilt: ec.europa.eu/odr

Oleme valmis või oleme kohustatud osalema vaidluste lahendamise menetlustes tarbija vahekohtu ees.

2. Järgmine teave on Saksamaa seaduste kohaselt kohustuslik.

2.1 Wir stellen journalische und redaktionell aufbereitete Inhalte zur Verfügung.

Daher müssen wir den Namen and den den Wohnort der Person nennen, die für den Inhalt dieser Website verantwortlich ist:

Verantwortlich für den Inhalt nach § 18 Abs. 2 MStV ist: Michela Del Tin aus Cork, Iirimaa.