Εφαρμογές Χώρου Διεξαγωγής

Θα θέλατε να φιλοξενήσετε μια χορωδιακή παράσταση στο επόμενο Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ Κορκ;

Κάθε χρόνο το Cork καλωσορίζει χορωδίες από όλο τον κόσμο για ένα πρόγραμμα χορωδιακών συναυλιών, εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς και διεθνούς φήμης ερμηνευτές καθώς χιλιάδες συμμετέχοντες ζωντανεύουν την πόλη για πέντε ημέρες.

Οι χώροι της κομητείας και της πόλης είναι ευπρόσδεκτοι να υποβάλουν αίτηση εάν ενδιαφέρονται να συμπεριληφθούν στις Χορωδιακές Συναθροίσεις. Κάθε χρόνο οι επιλεγμένες εθνικές και διεθνείς χορωδίες παρουσιάζουν ανεπίσημες παραστάσεις και συναυλίες σε διάφορες τοποθεσίες σε όλη την πόλη του Κορκ και την κομητεία, ως μέρος του Choral Trail, των Fringe Concerts και των Friendship Concerts του φεστιβάλ.

Προθεσμία εφαρμογής

31 Ιανουαρίου του ίδιου έτους

Κόστος

Λόγω αυξημένου κόστους στον τομέα των μεταφορών, κάθε συμμετέχων χώρος υποχρεούται να πληρώσει ένα τέλος για το κόστος μεταφοράς για τη διευκόλυνση του προγραμματισμού. Σε εύθετο χρόνο θα εκδοθεί τιμολόγιο για το ίδιο.

Χώροι εκδηλώσεων πόλης: Ισχύει τουλάχιστον 100 € - σε περίπτωση που η προσφορά(*) που ελήφθη είναι μεγαλύτερη, θα ισχύει το υψηλότερο ποσό.
Χώροι διεξαγωγής της κομητείας: Ισχύει τουλάχιστον 150 € - σε περίπτωση που η προσφορά(*) που ελήφθη είναι μεγαλύτερη, θα ισχύει το υψηλότερο ποσό.

(*) Δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με την προσφορά της εταιρείας μεταφορών

Η πληρωμή μπορεί να γίνει με επιταγή ή τραπεζικό έμβασμα.

Κάτοχος λογαριασμού: Cork International Choral Festival
Τράπεζα: Allied Irish Banks plc, Patrick Street, Cork, Ιρλανδία
IBAN: IE85 AIBK 9341 5105 1954 48
BIC: AIBKIE2D
Αριθμός Λογαριασμού: 05195448
Εθνικός Κωδικός Ταξινόμησης: 93 41 51
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι το όνομα του χώρου διεξαγωγής σημειώνεται στο τραπεζικό έμβασμα ως αφήγηση

Τραγουδιστές χορωδίας που παίζουν σε μια τοπική παμπ