Aplikacje lokalowe

Czy chciałbyś zorganizować występ chóru podczas następnego Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego w Cork?

Każdego roku Cork zaprasza chóry z całego świata na program koncertów chóralnych, konkursy krajowe i międzynarodowe oraz wykonawców o międzynarodowej renomie tysiące uczestników ożywiają miasto na pięć dni.

Lokale powiatowe i miejskie mogą składać wnioski, jeśli są zainteresowane włączeniem do Zgromadzeń Chóralnych. Każdego roku wybrane krajowe i międzynarodowe chóry prezentują nieformalne występy i koncerty w różnych miejscach w mieście i hrabstwie Cork, w ramach festiwalu Choral Trail, Fringe Concerts i Friendship Concerts.

Termin składania wniosków

31 stycznia tego samego roku

Koszt

Ze względu na zwiększone koszty w obszarze transportu, każdy uczestniczący obiekt jest zobowiązany do uiszczenia opłaty na poczet kosztów transportu za ułatwienie programowania. Faktura za to samo zostanie wystawiona w odpowiednim czasie.

Miejscowości: Obowiązuje minimalna kwota 100 € - w przypadku, gdy otrzymana wycena (*) jest wyższa, zastosowanie będzie miała wyższa kwota.

Lokale powiatowe: Obowiązuje minimalna kwota 150 € - w przypadku, gdy otrzymana wycena (*) jest wyższa, zastosowanie będzie miała wyższa kwota.

(*) Koszty bezpośrednio związane z wyceną firmy transportowej

Śpiewacy chóru występujący w lokalnym pubie