Přihlášky na místo konání

Chtěli byste hostit sborové vystoupení během příštího mezinárodního sborového festivalu v Corku?

Každý rok Cork vítá sbory z celého světa na program sborových koncertů, národní a mezinárodní soutěže a mezinárodně uznávané umělce. jako tisíce účastníků oživí město na pět dní.

Krajská a městská místa se mohou přihlásit, pokud mají zájem o zařazení do programu Sborová shromáždění. Vybrané národní a mezinárodní pěvecké sbory každoročně uvádějí neformální vystoupení a koncerty na nejrůznějších místech po celém Cork City a County v rámci festivalových Choral Trail, Fringe Concerts a Friendship Concerts.

Uzávěrka přihlášek

31. ledna téhož roku

Náklady

Z důvodu zvýšených nákladů v oblasti dopravy je každé zúčastněné místo povinno uhradit poplatek za dopravu za usnadnění programování. Faktura na to bude vystavena v řádném termínu.

Městská místa: Platí minimálně 100 EUR – v případě, že obdržená nabídka(*) bude vyšší, použije se vyšší částka.

Okresní místa: Platí minimálně 150 EUR – v případě, že obdržená nabídka(*) bude vyšší, použije se vyšší částka.

(*) Náklady přímo související s nabídkou dopravní společnosti

Sboroví zpěváci vystupující v místní hospodě