Αιγίδα

Καθώς το Cork International Choral Festival είναι το παλαιότερο Φεστιβάλ του Cork, πιστεύουμε στη συνεργασία με κορυφαίες επωνυμίες για να προσφέρουμε αμοιβαία επωφελείς συνεργασίες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συνεργασίας μαζί μας, επικοινωνήστε με την Kery μέσω email στη διεύθυνση [email protected]

Το πρόγραμμά μας παρέχει στην επιχείρησή σας την ευκαιρία να αποκομίσει απτά οφέλη μάρκετινγκ μέσω της συνεργασίας με μία από τις ετήσιες δημόσιες εκδηλώσεις της περιοχής με την καλύτερη συμμετοχή. Οι ευκαιρίες συνεργασίας ξεκινούν από 300 € με οφέλη που συγκεντρώνονται καθώς αυξάνεται το επίπεδο επένδυσής σας. Θα χαρούμε να συζητήσουμε τις διαφορετικές ευκαιρίες συνεργασίας μας, οι οποίες καλύπτουν όλους τους προϋπολογισμούς!

Ενθαρρυντικό κοινό στο Big Sing στο Δημαρχείο του Κορκ