Sponzorství

Vzhledem k tomu, že Cork International Choral Festival je nejstarším festivalem v Corku, věříme v partnerství s předními značkami, abychom zajistili vzájemně výhodná partnerství. Pro více informací o tom, jak s námi spolupracovat, kontaktujte Kery e-mailem na adrese [email protected]

Náš program poskytuje vašemu podnikání příležitost realizovat hmatatelné marketingové výhody prostřednictvím partnerství s jednou z nejnavštěvovanějších každoročních veřejných akcí v regionu. Příležitosti k partnerství začínají od 300 EUR a výhody narůstají s rostoucí úrovní vaší investice. Rádi prodiskutujeme naše různé možnosti partnerství, které uspokojí všechny rozpočty!

Jásající publikum na Big Sing v Cork City Hall