Декларация за поверителност (ЕС)

Тази декларация за поверителността се актуализира за 30 май 2023 г. и се отнася за гражданите на европейското икономическо пространство.

В тази декларация за поверителност обясняваме какви права имаме с данните, които получавате за Вас чрез https://www.corkchoral.ie/bg. Препоръчваме ви внимателно да извършите това изявление. При обработката си спазваме изискванията на законодателството за бедност. Това означава, наред с другото, че:

 • ние ясно посочваме целите, за които обработваме лични данни. Правим това чрез декларация за поверителност;
 • стремим се да ограничим събирането на лични данни само до личните данни, изисквани за законни цели;
 • първо, изискваме Вашето изрично съгласие да обработваме Вашите лични данни в случаите, изискващи Вашето съгласие;
 • ние предоставяме данни за подходящи мерки за сигурност, за да защитим вашите лични данни и да изискаме това от страните, които обработват лични данни от нашето име;
 • ние уважаваме правото Ви на достъп до вашите лични данни или да ги коригираме или изтрием, по Вашето търсене.

Ако имате някакви въпроси или искате да знаете точно какви данни съхраняваме от вас, моля свържете се с нас.

1. Цел, данни и срок на съхранение

Можем да събираме или получаваме лична информация за редица цели, свързани с нашите бизнес операции, които могат да включват следното: (щракнете за разширяване)

2. Споделяне с други страни

Ние споделяме или разкриваме тези данни за обработката на следните лични данни само за цели:

Процесори

Име: Ивица
Държава: САЩ
цел: Обработка на плащане

3. Бисквитки

Нашият сайт използва бисквитки. За повече информация относно бисквитките, моля, вижте нашата Кокрине

4. Практики за разкриване

Ние разкриваме лична информация, ако се изисква от нас по закон или по съдебно разпореждане, в отговор на правоприлагаща агенция, до степента, разрешена от други разпоредби на закона, за предоставяне на информация или за разследване по въпрос, свързан с обществената безопасност.

Ако нашият уебсайт или организация бъде погълната, продадена или участва в сливане или придобиване, вашите данни може да бъдат разкрити на нашите съветници и всички бъдещи купувачи и ще бъдат предадени на новите собственици.

Включването на пълни IP адреси е блокирано от нас.

5. Сигурност

Ние сме ангажирани със сигурността на личните данни. Ние предприемаме подходящи мерки за сигурност, за да ограничим злоупотребата с и неоторизиран достъп до лични данни. Това гарантира, че само необходимите лица имат достъп до вашите данни, че достъпът до данните е защитен и че нашите мерки за сигурност се преразглеждат редовно.

6. Уебсайтове на трети страни

Тази декларация за поверителност не се отнася за сайтове на трети страни, предоставени чрез връзки на този сайт. Не можем да гарантираме данни, че тези трети страни обработват вашите лични по надежден или сигурен начин. Препоръчваме ви да извършите декларациите за поверителността на тези сайтове, преди да използвате тези сайтове.

7. Изменения на декларация за поверителност

Ние си запазваме правото да правим изменения в декларация за поверителност. Препоръчва се редовно да се прилага с тази декларация за поверителността, за да сте наясно с всякакви промени. Освен това, ние активно ще Ви информираме, когато е възможно.

8. Достъп и промяна на вашите данни

Ако имате някакви въпроси или искате да разберете какви лични данни имате, моля, свържете се с нас. Можете да се свържете с нас, като използвате информацията по-долу. Имате следните права:

 • Имате право да знаете защо са необходими вашите лични данни, какво ще се случи с тях и колко време ще бъдат запазени.
 • Право на достъп: Имате право на достъп до вашите лични данни, които не са известни.
 • Право на коригиране: имате право да добавите, коригирате, изтривате или блокирате личните си данни, когато пожелаете.
 • Ако не дадете съгласието си за обработка на Вашите данни, имате право да оттеглите това съгласие и да заличите личните си данни.
 • Право на прехвърляне на вашите данни: имате право да търсите всички Ваши лични данни от администратора и да ги прехвърлите изцяло на друг администратор.
 • Право на възражение: можете да възразите срещу обработката на вашите данни. Ние се придържаме към това, освен ако не са налице основателни причини за обработка.

Моля, винаги посъхнете ясно кои сте, за да сме сигурни, че не променяме или изтриваме данни на грешния човек.

9. Подаване на жалба

Ако не сте доволни от начина, по който обработваме (оплакване за) обработването на вашите лични данни, имате право да подадете жалба до Органа за защита на данните.

10. Данни за контакт

Международен хоров фестивал в Корк
Гражданска къща на доверието
50 Pope's Quay
корк
T23R6XC
Ирландия
Уебсайт: https://www.corkchoral.ie/bg
Email: administrator@corkchoral.ie
Телефонен номер: +353214215125

Приложение

Complianz | Пакетът за поверителност за WordPress

Този уебсайт използва пакета за поверителност за WordPress от Complianz за събиране и записване на съгласие, базирано на браузър и устройство. За тази функционалност вашият IP адрес е анонимизиран и се съхранява в нашата база данни. Тази услуга не обработва никаква лична информация и не споделя никакви данни с доставчика на услугата. За повече информация вижте Complianz Декларация за поверителност.

Лесни цифрови изтегляния

Ние събираме информация за вас по време на процеса на плащане в нашия магазин. Тази информация може да включва, но не се ограничава до вашето име, адрес за фактуриране, адрес за доставка, имейл адрес, телефонен номер, данни за кредитна карта/плащане и всякакви други подробности, които може да бъдат поискани от вас за целите на обработката на вашите поръчки.
Боравенето с тези данни също ни позволява да:
- Изпращане на важна информация за акаунт/поръчка/услуга.
- Отговорете на вашите запитвания, заявки за възстановяване или оплаквания.
- Обработка на плащания и предотвратяване на измамни транзакции. Ние правим това въз основа на нашите законни бизнес интереси.
- Настройте и администрирайте акаунта си, осигурете техническа и/или клиентска поддръжка и потвърдете самоличността си.

Освен това може да събираме и следната информация:
- Данни за местоположението и трафика (включително IP адрес и тип браузър), ако направите поръчка или ако трябва да изчислим данъци и разходи за доставка въз основа на вашето местоположение.
- Посетени продуктови страници и прегледано съдържание, докато вашата сесия е активна.
- Вашите коментари и отзиви за продукти, ако решите да ги оставите на нашия уебсайт.
- Имейл адрес/парола за акаунта, за да имате достъп до акаунта си, ако имате такъв.
- Ако изберете да създадете акаунт при нас, вашето име, адрес и имейл адрес, които ще се използват за попълване на касата за бъдещи поръчки.