Prohlášení o ochraně osobních údajů (EU)

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno 30 Květen 2023 a vztahuje se na občany a osoby s trvalým pobytem v Evropském hospodářském prostoru.

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětlujeme, co děláme s údaji, které o vás získáme prostřednictvím https://www.corkchoral.ie/cs. Doporučujeme si přečíst toto prohlášení. Při našem zpracování dodržujeme požadavky právních předpisů na ochranu soukromí. To mimo jiné znamená, že:

 • jasně určené účely, pro které zpracováváme osobní údaje. Děláme to prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů;
 • naším cílem je omezit shromažďování osobních údajů pouze na osobní údaje potřebné pro plnění zákonných povinností;
 • nejprve vyžadujeme výslovný souhlas s osobními údaji v případech vyžadujících zpracování váš souhlas;
 • přijímáme příslušná bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů a také to požadujeme od stran, které zpracovávají osobní údaje naším jménem;
 • respektujeme vaše právo na přístup k vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo vymazání na vaši.

Pokud máte nějaké dotazy nebo chcete vědět přesně, jaké údaje o vás máme, kontaktujte nás.

1. Účel, údaje a doba uchovávání

Můžeme shromažďovat nebo přijímat osobní údaje pro řadu účelů spojených s našimi obchodními operacemi, které mohou zahrnovat následující: (kliknutím rozbalíte)

2. Sdílení s ostatními stranami

Tyto údaje sdílíme nebo sdělujeme Zpracovatelům pouze pro následující účely:

Zpracovatele

Název: Proužek
Země: USA
Účel: Platba je v procesu zpracování

3. Soubory cookie

Naše webové stránky používají cookies. Další informace o cookies najdete na Zásady sušenky

4. Zveřejňování osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit v rozsahu, v jakém jsme povinni tak učinit ze zákona, na základě příkazu orgánu činného v trestním řízení, v rozsahu povolených jinými právními předpisy, za účelem poskytnutí informací nebo pro vyšetřování záležitostí týkajících se veřejné bezpečnosti.

Pokud je naše webová stránka nebo organizace převzata, prodána nebo zapojena do fúze či akvizice, mohou být vaše údaje sděleny našim poradcům a případným kupujícím a budou předány novým vlastníkům.

Zařazení úplných IP adres je námi zakázáno.

5. Zabezpečení

Zavázali jsme se k zabezpečení osobních údajů. Přijímáme vhodná bezpečnostní opatření, abychom omezili zneužití a neoprávněný přístup k osobním údajům. Tým je zajištěn, že k vašim údajům mají přístup pouze nezbytné osoby, přístup k datům je chráněn a naše bezpečnostní opatření jsou pravidelně kontrolována.

6. Webové stránky třetích stran

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na webové stránky třetích stran propojené odkazy s našimi webovými stránkami. Nemůžeme zaručit, že tyto třetí strany budou s vašimi osobními údaji nakládat spolehlivě nebo bezpečně. Doporučujeme, abyste si před použitím tohoto webu přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů těchto webových stránek.

7. Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo na změnu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Doporučujeme vám pravidelně se s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů seznámit, abyste si byli vědomi příslušných změn. Kromě toho vás budeme informovat, kdykoli to bude možné.

8. Přístup a úprava vašich údajů

Pokud máte nějaké dotazy nebo chcete vědět, jaké osobní údaje o vás máme, kontaktujte nás. Můžete nás kontaktovat pomocí níže uvedených informací. Máte následující práva:

 • Máte právo vědět, proč potřebujeme vaše osobní údaje, co se s nimi stane a jak dlouho budou uchovány.
 • Právo na přístup: máte právo na přístup k vašim osobním údajům, které jsou nám známé.
 • Právo na opravu: máte právo doplnit, opravit, odstranit nebo zablokovat vaše osobní údaje, kdykoli budete chtít.
 • Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním vašich údajů, máte právo tento souhlas odvolat a nechat vaše osobní údaje smazat.
 • Právo na přenos vašich údajů: máte právo vyžádat si od správce všechny vaše osobní údaje av celém rozsahu je předat jinému správci.
 • Právo vznést námitku: proti zpracování vašich údajů můžete namítat. Dodržujeme to, pokud neexistují podstatné důvody ke zpracování.

Nezapomeňte vždy jasně uvést, kdo jste, abychom si mohli být jisti, že neupravujeme ani neodstraňujeme žádné údaje nesprávné osoby.

9. Odeslání stížnosti

Pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým zpracováváme vaše osobní údaje (závaznost ve věci), máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

10. Kontaktní údaje

Mezinárodní sborový festival Cork
Dům občanské důvěry
50 Pope's Quay
Korek
T23R6XC
Irsko
Webová stránka: https://www.corkchoral.ie/cs
E-mail: administrator@corkchoral.ie
Telefonní číslo: +353214215125

Příloha

Complianz | Sada Privacy Suite pro WordPress

Tento web používá sadu Privacy Suite pro WordPress od společnosti Complianz ke shromažďování a zaznamenávání souhlasu založeného na prohlížeči a zařízení. Pro tuto funkci je vaše IP adresa anonymizována a uložena v naší databázi. Tato služba nezpracovává žádné osobně identifikovatelné informace a nesdílí žádná data s poskytovatelem služeb. Další informace naleznete v Complianz Prohlášení o ochraně soukromí.

Snadné digitální stahování

Informace o vás shromažďujeme během procesu platby v našem obchodě. Tyto informace mohou mimo jiné zahrnovat vaše jméno, fakturační adresu, dodací adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, údaje o kreditní kartě/platbě a jakékoli další údaje, které od vás mohou být požadovány za účelem zpracování vašich objednávek.
Nakládání s těmito údaji nám také umožňuje:
- Pošlete vám důležité informace o účtu / objednávce / službě.
- Odpovídejte na vaše dotazy, žádosti o vrácení peněz nebo stížnosti.
- Zpracovat platby a zabránit podvodným transakcím. Činíme tak na základě našich oprávněných obchodních zájmů.
- Nastavit a spravovat svůj účet, poskytovat technickou a/nebo zákaznickou podporu a ověřit svou identitu.

Kromě toho můžeme také shromažďovat následující informace:
- Údaje o poloze a provozu (včetně IP adresy a typu prohlížeče), pokud zadáte objednávku nebo pokud potřebujeme odhadnout daně a náklady na dopravu na základě vaší polohy.
- Stránky produktu navštívené a obsah prohlížený, když je vaše relace aktivní.
- Vaše komentáře a recenze produktů, pokud se je rozhodnete nechat na našem webu.
- E-mail/heslo účtu, které vám umožní přístup k účtu, pokud jej máte.
- Pokud se rozhodnete vytvořit si u nás účet, vaše jméno, adresa a e-mailová adresa, které budou použity k vyplnění pokladny pro budoucí objednávky.