Privaatsusavaldus (EL)

Seda privaatsusavaldust uuendati viimati 28 märts 2022 ja kehtib Euroopa Majanduspiirkonna ja Šveitsi kodanikele ja seaduslikele alalistele elanikele.

Selles privaatsusavalduses selgitame, mida me teeme teie kohta saadud andmetega https://www.corkchoral.ie/et. Soovitame teil see avaldus hoolikalt läbi lugeda. Oma töötlemisel järgime privaatsusseadusandluse nõudeid. See tähendab muu hulgas seda, et:

 • ütleme selgelt, millistel eesmärkidel me isikuandmeid töötleme. Teeme seda käesoleva privaatsusavalduse abil;
 • meie eesmärk on piirata oma isikuandmete kogumist ainult nende isikuandmetega, mida on vaja legitiimsetel eesmärkidel;
 • küsime esmalt teie selgesõnalist nõusolekut teie isikuandmete töötlemiseks juhtudel, mis nõuavad teie nõusolekut;
 • rakendame asjakohaseid turvameetmeid teie isikuandmete kaitsmiseks ja nõuame seda ka osapooltelt, kes töötlevad isikuandmeid meie nimel;
 • austame teie õigust pääseda juurde teie isikuandmetele või lasta need teie nõudmisel parandada või kustutada.

Kui teil on küsimusi või soovite täpselt teada, milliseid andmeid me teie kohta säilitame, võtke meiega ühendust.

1. Eesmärk, andmed ja säilitusaeg

Võime koguda või saada isikuandmeid mitmel meie äritegevusega seotud eesmärgil, mis võib hõlmata järgmist: (laiendamiseks klõpsake)

2. Jagamine teiste osapooltega

Jagame või avaldame neid andmeid töötlejatele ainult järgmistel eesmärkidel:

3. Küpsised

Meie veebisait kasutab küpsiseid. Küpsiste kohta lisateabe saamiseks vaadake meie Küpsiste poliitika

4. Avalikustamistavad

Avaldame isikuandmeid, kui oleme seaduse või kohtumäärusega kohustatud vastuseks õiguskaitseorganile, teiste seadusesätetega lubatud ulatuses, teabe edastamiseks või avaliku turvalisusega seotud küsimuse uurimiseks.

Kui meie veebisait või organisatsioon võetakse üle, müüakse või kaasatakse ühinemisse või omandamisse, võidakse teie andmed avaldada meie nõustajatele ja võimalikele ostjatele ning need edastatakse uutele omanikele.

Täielike IP-aadresside lisamine on meie poolt blokeeritud.

5. Turvalisus

Oleme pühendunud isikuandmete turvalisusele. Rakendame asjakohaseid turvameetmeid, et piirata isikuandmete kuritarvitamist ja volitamata juurdepääsu. See tagab, et teie andmetele on juurdepääs ainult vajalikel isikutel, juurdepääs andmetele on kaitstud ja meie turvameetmed vaadatakse regulaarselt üle.

6. Kolmandate osapoolte veebisaidid

See privaatsusavaldus ei kehti kolmandate osapoolte veebisaitidele, mis on ühendatud meie veebisaidil olevate linkidega. Me ei saa garanteerida, et need kolmandad isikud käitlevad teie isikuandmeid usaldusväärsel või turvalisel viisil. Soovitame teil enne nende veebisaitide kasutamist lugeda nende veebisaitide privaatsusavaldused.

7. Käesoleva privaatsusavalduse muudatused

Jätame endale õiguse teha selles privaatsusavalduses muudatusi. Soovitame teil selle privaatsusavaldusega regulaarselt tutvuda, et olla kursis mis tahes muudatustega. Lisaks teavitame teid igal võimalusel aktiivselt.

8. Juurdepääs oma andmetele ja nende muutmine

Kui teil on küsimusi või soovite teada, millised isikuandmed meil teie kohta on, võtke meiega ühendust. Saate meiega ühendust võtta, kasutades allolevat teavet. Teil on järgmised õigused:

 • Teil on õigus teada, miks teie isikuandmeid vaja on, mis nendega juhtub ja kui kaua neid säilitatakse.
 • Juurdepääsuõigus: Teil on õigus pääseda juurde oma isikuandmetele, mis on meile teada.
 • Õigus andmete parandamisele: teil on õigus igal ajal oma isikuandmeid täiendada, parandada, kustutada või blokeerida.
 • Kui annate meile oma andmete töötlemiseks nõusoleku, on teil õigus see nõusolek tagasi võtta ja lasta oma isikuandmed kustutada.
 • Õigus oma andmeid edastada: teil on õigus nõuda vastutavalt töötlejalt kõiki oma isikuandmeid ja edastada need tervikuna teisele vastutavale töötlejale.
 • Õigus esitada vastuväiteid: võite esitada vastuväiteid oma andmete töötlemisele. Me järgime seda, välja arvatud juhul, kui töötlemiseks on põhjendatud alus.

Palun öelge alati selgelt, kes te olete, et saaksime olla kindlad, et me ei muuda ega kustuta vale isiku andmeid.

9. Kaebuse esitamine

Kui te ei ole rahul sellega, kuidas me käsitleme teie isikuandmete töötlemist (kaebuse esitamine), on teil õigus esitada kaebus Andmekaitseametile.

10. Kontaktandmed

Corki rahvusvaheline koorifestival
Kodanikuusaldusmaja
50 paavsti kai
Kork
T23R6XC
Iirimaa
Veebisait: https://www.corkchoral.ie/et
E-post: ei.larohckroc@rotartsinimda
Telefoninumber: +353214215125