Декларация за поверителност (ЕС)

Тази декларация за поверителността е актуализирана за 28 март 2022 г. и се отнася за гражданите на европейското икономическо пространство.

В тази декларация за поверителност обясняваме какви права имаме с данните, които получавате за Вас чрез https://www.corkchoral.ie/bg. Препоръчваме ви внимателно да извършите това изявление. При обработката си спазваме изискванията на законодателството за бедност. Това означава, наред с другото, че:

 • ние ясно посочваме целите, за които обработваме лични данни. Правим това чрез декларация за поверителност;
 • стремим се да ограничим събирането на лични данни само до личните данни, изисквани за законни цели;
 • първо, изискваме Вашето изрично съгласие да обработваме Вашите лични данни в случаите, изискващи Вашето съгласие;
 • ние предоставяме данни за подходящи мерки за сигурност, за да защитим вашите лични данни и да изискаме това от страните, които обработват лични данни от нашето име;
 • ние уважаваме правото Ви на достъп до вашите лични данни или да ги коригираме или изтрием, по Вашето търсене.

Ако имате някакви въпроси или искате да знаете точно какви данни съхраняваме от вас, моля свържете се с нас.

1. Цел, данни и срок на съхранение

Можем да събираме или получаваме лична информация за редица цели, свързани с нашите бизнес операции, които могат да включват следното: (щракнете за разширяване)

2. Споделяне с други страни

Ние споделяме или разкриваме тези данни за обработката на следните лични данни само за цели:

3. Бисквитки

Нашият сайт използва бисквитки. За повече информация относно бисквитките, моля, вижте нашата Кокрине

4. Практики за разкриване

Ние разкриваме лична информация, ако се изисква от нас по закон или по съдебно разпореждане, в отговор на правоприлагаща агенция, до степента, разрешена от други разпоредби на закона, за предоставяне на информация или за разследване по въпрос, свързан с обществената безопасност.

Ако нашият уебсайт или организация бъде погълната, продадена или участва в сливане или придобиване, вашите данни може да бъдат разкрити на нашите съветници и всички бъдещи купувачи и ще бъдат предадени на новите собственици.

Включването на пълни IP адреси е блокирано от нас.

5. Сигурност

Ние сме ангажирани със сигурността на личните данни. Ние предприемаме подходящи мерки за сигурност, за да ограничим злоупотребата с и неоторизиран достъп до лични данни. Това гарантира, че само необходимите лица имат достъп до вашите данни, че достъпът до данните е защитен и че нашите мерки за сигурност се преразглеждат редовно.

6. Уебсайтове на трети страни

Тази декларация за поверителност не се отнася за сайтове на трети страни, предоставени чрез връзки на този сайт. Не можем да гарантираме данни, че тези трети страни обработват вашите лични по надежден или сигурен начин. Препоръчваме ви да извършите декларациите за поверителността на тези сайтове, преди да използвате тези сайтове.

7. Изменения на декларация за поверителност

Ние си запазваме правото да правим изменения в декларация за поверителност. Препоръчва се редовно да се прилага с тази декларация за поверителността, за да сте наясно с всякакви промени. Освен това, ние активно ще Ви информираме, когато е възможно.

8. Достъп и промяна на вашите данни

Ако имате някакви въпроси или искате да разберете какви лични данни имате, моля, свържете се с нас. Можете да се свържете с нас, като използвате информацията по-долу. Имате следните права:

 • Имате право да знаете защо са необходими вашите лични данни, какво ще се случи с тях и колко време ще бъдат запазени.
 • Право на достъп: Имате право на достъп до вашите лични данни, които не са известни.
 • Право на коригиране: имате право да добавите, коригирате, изтривате или блокирате личните си данни, когато пожелаете.
 • Ако не дадете съгласието си за обработка на Вашите данни, имате право да оттеглите това съгласие и да заличите личните си данни.
 • Право на прехвърляне на вашите данни: имате право да търсите всички Ваши лични данни от администратора и да ги прехвърлите изцяло на друг администратор.
 • Право на възражение: можете да възразите срещу обработката на вашите данни. Ние се придържаме към това, освен ако не са налице основателни причини за обработка.

Моля, винаги посъхнете ясно кои сте, за да сме сигурни, че не променяме или изтриваме данни на грешния човек.

9. Подаване на жалба

Ако не сте доволни от начина, по който обработваме (оплакване за) обработването на вашите лични данни, имате право да подадете жалба до Органа за защита на данните.

10. Данни за контакт

Международен хоров фестивал в Корк
Гражданска къща на доверието
50 Pope's Quay
корк
T23R6XC
Ирландия
Уебсайт: https://www.corkchoral.ie/bg
Електронна поща: ei.larohckroc@rotartsinimda
Телефонен номер: +353214215125