Приложения за място

Бихте ли искали да бъдете домакин на хорово изпълнение по време на следващия международен хоров фестивал в Корк?

Всяка година Корк посреща хорове от цял свят за програма от хорови концерти, национални и международни конкурси и международно признати изпълнители като хиляди участници оживяват града в продължение на пет дни.

Окръжните и градските места са добре дошли да кандидатстват, ако проявяват интерес да бъдат включени в Хорови събори. Всяка година избраните национални и международни хорове представят неформални изпълнения и концерти на най-различни места в град Корк и окръг, като част от хоровата пътека, крайните концерти и концертите за приятелство на фестивала.

Краен срок за кандидатстване

31 януари същата година

цена

Поради увеличените разходи в областта на транспорта, всяко участващо място е длъжно да заплати такса към разходите за транспорт за улесняване на програмирането. Своевременно ще бъде издадена фактура за същото.

Градски обекти: Прилага се минимум €100 - в случай че получената оферта(*) е по-висока, ще се прилага по-високата сума.

Окръжни места: Прилага се минимум €150 - в случай че получената оферта(*) е по-висока, ще се прилага по-високата сума.

(*) Разходи, пряко свързани с офертата на транспортната компания

Хорови певци изпълняват в местна кръчма