66. Corki rahvusvahelise koorifestivali ärajäämine

15. märts 2020 On tõsine kahju, et Corki rahvusvahelise koorifestivali juhatus teatas tühistamisest…

Michela Del Tin
15 märts 2020

15. märts 2020

Märkimisväärse kahetsusega teatab Corki rahvusvahelise koorifestivali juhatus tänavuse festivali ärajäämisest. Festivali juhatus tegi selle raske otsuse lähtuvalt praegusest olukorrast riiklikul ja Euroopa tasandil seoses Covid-19 viirusega.
Juhatus võttis oma otsuse tegemisel arvesse kõiki olemasolevaid valitsuse juhiseid selles küsimuses ning nendest tulenevaid ja üldist mõju festivalil osalejatele.

Juhatus on väga teadlik, et see otsus puudutab enam kui 5000 festivalil osalenud koori liiget, kellest 800 olid välismaalt reisinud. Need koorid on osalenud aasta pikkuses festivali planeerimise ja ettevalmistamise protsessis ning oleme eriti teadlikud suurtest rahalistest tagajärgedest väliskooride jaoks, kes reisisid festivalile Kanadast, Tšehhist, Horvaatiast, Eestist, Soomest ja Saksamaalt. , Kreeka, Itaalia, Sloveenia, Rootsi ja USA.

Juhatus on eriti teadlik selle tühistamise suurest mõjust linna kultuuri-, majandus- ja sotsiaalelule.

Juhatus soovib tunnustada tohutut pühendumust oma professionaalsete haldus- ja vabatahtlike tugimeeskondade poolt, kes on alates eelmisest aastast nii usinalt töötanud selle nimel, et tänavune üritus oleks meeldejääva kvaliteediga festival.

Lõpetuseks soovib juhatus tänada kõiki rühmitusi, kes on selle aasta ürituse planeerimist rahaliselt toetanud.

Täiendav teave tuleb peagi.

Corki rahvusvaheline koorifestival

Korgi äratamine lauluga alates 1954. aastast

01 mai ~