Vastutusest loobumine

Cork International Choral Festival is committed to keeping this website up to date and accurate. Should you nevertheless encounter anything that is incorrect or out of date, we would appreciate it if you could let us know. Please indicate where on the website you read the information. We will then look at this as soon as possible. Please send your response by email to: administrator@corkchoral.ie.

Me ei vastuta kahjude eest, mis on tingitud ebatäpsustest või ebatäielikkusest, ega kahjude eest, mis on põhjustatud Interneti kaudu teabe levitamisest põhjustatud või sellega kaasnevatest probleemidest, nagu häired või katkestused. Veebivorme kasutades püüame piirata kohustuslike väljade arvu miinimumini. Corki International Choral Festival ei vastuta selle veebisaidi kaudu Corki rahvusvahelise koorifestivali poolt või nimel antud andmete, nõuannete või ideede kasutamise tõttu tekkinud kahjude eest.

Meili teel või veebivormi abil saadetud vastuseid ja privaatsuspäringuid käsitletakse samamoodi nagu kirju. See tähendab, et võite oodata meilt vastust hiljemalt 1 kuu jooksul. Keeruliste taotluste korral anname 1 kuu jooksul teada, kui vajame maksimaalselt 3 kuud.

Kõiki isikuandmeid, mille esitate meile vastuse või teabenõude kontekstis, kasutatakse ainult kooskõlas meie privaatsusavaldusega.

Corki rahvusvaheline koorifestival ei võta endale vastutust nende veebisaitide sisu eest, millele või millelt on tehtud hüperlink või muu viide. Kolmandate osapoolte pakutavate toodete või teenuste suhtes kehtivad nende kolmandate isikute kohaldatavad tingimused.

Meie töötajad teevad kõik endast oleneva, et tagada meie veebisaidi juurdepääsetavus ja seda pidevalt täiustada. Sealhulgas inimestele, kes kasutavad puude tõttu spetsiaalset tarkvara.

Seetõttu on see veebisait üles ehitatud WCAG 2.1 taseme AA juhiste järgi. Need juhised on rahvusvaheliselt tunnustatud lepingud veebisaitide juurdepääsetavuse, jätkusuutlikkuse, vahetatavuse ja leitavuse kohta.

Kõik selle veebisaidi sisu intellektuaalomandi õigused kuuluvad Corki rahvusvahelisele koorifestivalile.

Nende materjalide kopeerimine, levitamine ja mis tahes muu kasutamine ei ole lubatud ilma Corki rahvusvahelise koorifestivali kirjaliku loata, välja arvatud ja ainult niivõrd, kuivõrd on sätestatud teisiti kohustuslike õigusaktidega (nt õigus tsiteerida), kui konkreetne sisu ei nõua teisiti.

Kui teil on veebisaidi juurdepääsetavuse kohta küsimusi või probleeme, võtke meiega kindlasti ühendust.