Zřeknutí se odpovědnosti

Cork International Choral Festival se zavazuje udržovat tento web v aktuálním a přesném stavu. Pokud se přesto setkáte s něčím, co je nesprávné nebo zastaralé, ocenili bychom, kdybyste nás o tom mohli informovat. Uveďte, kde na webu se nachází tato informace. Podíváme se na to co nejdříve. Vaši odezvu zašlete e-mailem na adresu: administrator@corkchoral.ie.

Nezodpovídáme za ztráty v důsledku nepřesností nebo neúplnosti ani za ztráty vyplývající z problémů způsobených nebo souvisejícími s šířením informací prostřednictvím internetu, jako jsou výpadky nebo přerušení. Při používání webových formulářů se snažíme omezit počet povinných polí na minimum. Za jakékoli ztráty, které vznikly v důsledku použití dat, rad nebo nápadů poskytnutých společností Cork International Choral Festival nebo jejím jménem prostřednictvím této webové stránky, Cork International Choral Festival nenese žádnou odpovědnost.

Odpovědi a dotazy týkající se soukromí zaslaného e-mailem nebo pomocí webového formuláře budou zpracovány stejným způsobem ochrany jako dopisy. To znamená, že od nás můžete očekávat odpověď nejpozději do 1 měsíce. V případě složitých požadavků vás budeme informovat do 1 měsíce, jestli potřebujeme maximální lhůtu 3 měsíce.

Jakékoli osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s vaší odezvou nebo žádostí o informace, budou doplněny pouze v souladu s naším cílem o ochraně osobních údajů.

Cork International Choral Festival nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah webových stránek, na které nebo ze kterých vytvořený hypertextový odkaz nebo jiný odkaz. Na produkty nebo služby nabízené třetí strany se týkají podmínek těchto třetích stran.

Naši vynakládají veškeré úsilí, aby zajistili dostupnost našich webových stránek a neustále je zlepšovali. Také pro lidi, kteří používají speciální software z důvodu zdravotního postižení.

Tato webová stránka je vytvořena v souladu s pokyny WCAG 2.1 úrovně AA. Tyto pokyny jsou mezinárodně uznávanými dohodami o přístupnosti, udržitelnosti, zaměnitelnosti a zjistitelnosti webových stránek.

Všechna práva duševního vlastnictví k obsahu na této webové stránce náleží společnosti Cork International Choral Festival.

Kopírování, šíření a jakékoli jiné použití těchto materiálů není dovoleno bez písemného souhlasu Cork International Choral Festival, s výjimkou a pouze pokud není v právních předpisech stanoveno jinak (např. právo citovat), pokud konkrétní obsah nestanoví jinak.

Pokud máte nějaké dotazy nebo problémy s přístupností webu, neváhejte nás kontaktovat.