Fleischmanni rahvusvaheline trofeevõistlus

Kandideerimine on avatud 2025. aasta Fleischmanni rahvusvahelisele trofeevõistlusele!

Igal aastal valitakse välja mõned parimad rahvusvahelised amatöörkoorid, kes võistlevad maineka Fleischmann International Trophy nimel.

Kui konkursil osalemine on koori osavõtul kesksel kohal, siis Korgi kogemus ei piirdu ainult sellega. Festivalil on kavas ka valitud koorid esineda konkursiväliselt mitmesugustes festivali tegevustes kogu nädala jooksul, sealhulgas koorirajal, pühal rajal, külalisesinemistel riiklikel konkurssidel ja selle lõpugalakontserdil. Korraldatakse Meet and Greet seanss ja festivaliklubi, et võimaldada osalejatel üksteist tundma õppida ja mitteametlikult kohtuda lõbusas sotsiaalses keskkonnas. Valitud kooridel on ka võimalus esineda ääre- või sõpruskontsertiga.

Et koorid saaksid festivalil täiel määral osaleda, eeldatakse, et Fleischmanni rahvusvahelisel karikavõistlusel osalemiseks kandideerivad rahvusvahelised koorid saavad korraldada nende saabumine Corki hiljemalt festivali neljapäevaks ja lahkumine festivalijärgseks esmaspäevaks.

Varajased kandideerimised on teretulnud ja festival võib anda kooridele varajase kinnituse, kui see on võimalik.

Konkursil osalemine eeldab kõigi sellel lehel sisalduvate reeglite ja määrustega nõustumist.

 • Täidetud avalduste laekumise tähtaeg on Eelmise aasta 31. oktoober.
 • Avatud kõigile rahvusvaheliselt tunnustatud kooridele.
 • Vähemalt kakskümmend/maksimaalselt kuuskümmend häält.
 • Edukaid taotlejaid teavitatakse e-posti teel kahe nädala jooksul pärast tähtaega. Varajased kandideerimised on teretulnud ja festival võib anda kooridele varajase kinnituse, kui see on võimalik.
 • Vanuse alampiir võistluspäeval 16 aastat.
 • Eeldatakse, et konkursile kandideerivad rahvusvahelised koorid teevad seda eeldusel, et neil on võimalik festivalil osaleda alates neljapäeval Corki saabumisest (hiljemalt neljapäeval) kuni esmaspäevase lahkumiseni.

Kolmest või neljast vastandlikust teosest koosnev a cappella muusika kava, mille kogukestus (tegelik laulmine) jääb kümne ja kaheteistkümne minuti vahele. Muusika peab olema puhtalt vokaalne, ilma löökpillide lisamiseta. Kooridele, kelle kavad ei vasta ettenähtud piiridele, määratakse ajatrahv. Kontrastne programm peab esindama ajalooliselt tasakaalustatud ja ühtset stiilivalikut ning sisaldama:

 • Enne 1750. aastat loodud polüfooniline teos
 • Originaalteos elavalt heliloojalt
 • Teos koori sünnimaa heliloojalt

Pärast lõplikku vastuvõtmist ei tohi koor muuta oma repertuaari ega laulmise järjekorda. Viieliikmeline rahvusvaheline žürii annab hinded valitud programmi tehnilise ja kunstilise kvaliteedi ning esituse üldise kvaliteedi eest. Samuti võetakse arvesse, kui hästi koor esinemisolukorras publikuga suhtleb.

Eelmise aasta 31. oktoober

Koorid saavad esitada oma Fleischmanni rahvusvahelise trofeekonkursi avalduse, täites lehe allosas oleva vormi eelmise aasta 31. oktoobriks.

Iga koor peab oma avaldusele lisama:

 1. Täidetud taotlusvorm.
 2. Värsked digisalvestused koorist (min 3 tükki).
 3. Koori pakutud võistlusprogramm (vt ülaltoodud “Repertuaarinõuded”). Vastuvõtmise korral ei saa seda repertuaari ja selle esitusjärjekorda hiljem muuta.
 4. Iga teose originaalversiooni digitaalne kinnitatud koopia/skannitud koopia A4 PDF-vormingus. 
 5. Koori ja dirigendi lühike ajalugu tegevuste ja saavutustega (ingliskeelne tekst, ca 250 sõna).
 6. Kaks digifotot koorist (suurusega vähemalt 1MB, trükiresolutsiooniga või 300dpi), mis sobivad reklaami eesmärgil.
 7. Osavõtutasu 400 € tasumise tõend (vt “Osavõtutasud”).

Veebipõhiseid taotlusi ei arvestata, kui konkreetseid abimaterjale ei esitata konkursi lõppkuupäevaks. Kui teil on failide üleslaadimisel probleeme, võtke palun ühendust aadressil [email protected].

Arvesse võetakse ainult taotlusi, mis sisaldavad kõiki jaotises „Taotlemise kord” kirjeldatud nõudeid. Koorid valitakse välja kandideerimismaterjali alusel. Erilist tähelepanu pööratakse taotlusega koos esitatud proovisalvestusel esitatud repertuaarile ja esituse kvaliteedile. Kooridega valikuprotsessi osas arutelu ei alustata.

Fleischmanni rahvusvahelise trofeevõistluse osavõtutasu on 400 €. See osavõtutasu tuleb tasuda pangaülekandega Corki rahvusvahelise koorifestivali kontole kandideerimise tähtajaks. Koorid vastutavad kõigi sellega seotud pangatasude eest. Osavõtutasu, millest on maha arvatud pangatehingu tasud, tagastatakse neile kooridele, kes ei ole valitud Fleischmanni rahvusvahelisele karikavõistlusele.

Pangaandmed
Saaja: Corki rahvusvaheline koorifestival
Pank: Allied Irish Banks plc, Patrick's Street, Cork, Iirimaa
IBAN: IE44 AIBK 9341 5105 1956 04
BIC: AIBKIE2D
Konto number: 05195604
Sorteerimiskood: 93 41 51
MÄRKUS: Palun veenduge, et pangaülekandele oleks märgitud koori nimi.

Esimene auhind 2500 €, karikas ja sertifikaat
Teine auhind 1850 € ja sertifikaat
Kolmas auhind 1250 € ja sertifikaat

Eriauhinnad
 • Lady Dorothy Mayeri mälestustrofee annetas Chris Mahon.
  Eriauhind teose esitamise eest rahvusvahelisel konkursil.
 • Schuman / Euroopa trofee Moira Pyne'i mälestuseks.
  Eriauhind elava Euroopa helilooja teose esitamise eest rahvusvahelisel konkursil.
 • Heinrich Schützi igavene trofee dr Hans Waldemar Roseni mälestuseks.
  Eriauhind Heinrich Schützi teose esitamise eest rahvusvahelistel või riiklikel konkurssidel.
 • McCurtaini ja McSwiney mälestustrofee
  Rahvusvahelise konkursi dirigendi eriauhind fantaasiarikka ja kunstilise kava esitamise eest.
 • PEACE Trophy
  Autasustatud koorile, kes võtab kõige paremini omaks festivali vaimu ja täidab trofee heategijate kavatsusi, PEACE Movement, Cork.
Võistlusõigus
 1. Koor peab olema organiseeritud vähemalt üks kalendriaasta enne festivali algust ja suutma (kui seda nõuab kunstiline nõuandekogu) tõendada.
 2. Kõik võistleva koori liikmed, välja arvatud dirigent, peavad festivalil esinema amatöörina.
 3. Ükski isik ei tohi võistelda rohkem kui ühe koori liikmena.
 4. Koor, kes võidab rahvusvahelisel karikavõistlusel esikoha, ei tohi järgmisel aastal sellel konkursil võistelda.
 5. Kunstiline nõuandekogu jätab endale õiguse kutsuda mis tahes Iiri koore osalema rahvusvahelisel trofeevõistlusel.
Reisikulud

Festival ei toeta koori reisikulusid Corki ja tagasi.

Kohalik transport

Kooridele pakutakse bussitransporti järgmiselt:

 • Festival tagab transpordi, mida ta vajalikuks peab, planeeritud esinemispaikadesse linna ja maakonna piires, kooridele tasuta.
 • Festival korraldab vajadusel bussitranspordi kooridele nende saabumisel Corki lennujaamast majutuse juurde hinnaga 7 € inimese kohta (kehtib minimaalselt 20 inimest).
 • Festival korraldab vajadusel bussitranspordi kooridele nende lahkumisel majutuskohast Corki lennujaama, hinnaga 7 € inimese kohta (kehtib minimaalselt 20 inimest).
 • Festivalil on võimalik aidata kooridel soovitada oma transpordipartneri teenuseid, kui kooril on muid transpordisoove.
Majutus ja toitlustus

Osalevad koorid vastutavad kõigi Corkis viibimise ajal majutuse ja toitlustuse korraldamise, broneerimise ja maksmisega seotud küsimuste eest. Põhjalik nimekiri spetsiaalselt kokkulepitud majutusvõimalustest erinevates hinnavahemikes (sh hotellid, külalistemajad ja hostelid) on saadaval aadressil sellel lehel. Festival ei vastuta võimalike broneerimisprobleemide eest.

Viisanõuded

Viisade protsessi ja maksumuse eest vastutab ainuisikuliselt koor. Fesitval toetab koori taotluse esitamisel toetuskirjaga.

Toetus

Koorid väljastpoolt Iirimaad ja Põhja-Iirimaad
Festival kohustub tasuma päevaraha (maksimaalselt 4 täisosaluspäevani) summas 20 € kooriliikme (kaasa arvatud dirigent) kohta kuni 36 inimese kohta kooride majutus- ja toitlustuskulude katteks. valitud Fleischmanni rahvusvahelisele trofeevõistlusele.

Ringhäälingu-, salvestus- ja fotograafiaõigused

Osalemise tingimuseks on, et koor nõustub:

 • Kõiki selle festivali ajal antud esinemisi võib koorile maksmata pildistada, otseülekandena ja/või salvestada hilisemaks reprodutseerimiseks ja/või edastada raadios/televisioonis/internetis.
 • Kõik festivalil toimuva etenduse ülekande- ja fotoõigused kuuluvad festivalile, kes võib neid vabalt käsutada või kasutada reklaammaterjalides vastavalt oma äranägemisele. Kõikide alla 18-aastaste liikmetega kooride kohustus on tagada, et noortelt ja nende vanematelt/hooldajatelt küsitakse teadlikku nõusolekut.
 • Iga festivali ajal antud esitust võib tasuta salvestada ja festivalil on õigus omada mis tahes sellist salvestist ning lisaks õigus reprodutseerida mis tahes sellist salvestist ning müüa, rentida, pakkuda või eksponeerida müügiks või rentida, levitada või muul viisil käsutada mis tahes sellise esituse salvestust või salvestise reprodutseerimist mis tahes viisil, mida ta õigeks peab.
Üldreeglid
 1. Kohtunike otsused on lõplikud ja nende töö ühegi aspekti osas kirjavahetust ei toimu.
 2. Osavõtutasu (miinus pangatasud) tagastatakse, kui koor ei osutu valituks.
 3. Väljavalitud kooril, kes loobub konkursist, ei ole õigust osavõtutasu tagastamisele.
 4. Festival ei võta mingit juriidilist vastutust selle eest, mis puudutab koori osalemist festivalil.
 5. Festival ei võta endale vastutust ega vastutust koori poolt tehtud majutus- ja toitlustuskulude eest.
 6. Festival ei vastuta ühegi festivalil osaleva koori või üksikkoori kulude eest.
 7. Festival jätab endale õiguse muuta oma kuupäevi, kui kontsert või muu avalik üritus või festivalist sõltumatu asjaolu muudab festivali toimumise ettenähtud kuupäevadel võimatuks.
 8. Ebaseaduslikult reprodutseeritud muusika esitamine on seadusega vastuolus. Kui koor seda teeb, ei vastuta festival autoriõiguste omanike tegevuse eest.
 9. Festivalil osalemine eeldab kõigi reeglite ja määrustega nõustumist.