Iirimaa aasta koori konkurss

Kandideerimine Iiri aasta koori konkursile on nüüd avatud!
Tähtaeg: 19. jaanuar 2024

Konkursil osalemine eeldab kõigi sellel lehel sisalduvate reeglite ja määrustega nõustumist.

Iirimaa aasta koori konkursi õppekava

Corki rahvusvaheline koorifestival tõstab esile Iirimaa parimat koorimuusikat. Kuigi festival toimub kümnetes kohtades üle linna, toimub suurem osa võistlusi Corki raekojas, mis on üks atraktiivsemaid ja akustiliselt suurepäraseid kohti Iirimaal.

Corki koorikogemus on Iirimaal ainulaadne. Kuigi konkurssidel osalemine tõstab esinemisstandardeid, usume, et ka koorid saavad palju kasu koorikunsti erinevate väljenduste esinemisest, kuulamisest ja kogemisest. Isegi rahvusvahelisel tasandil peetakse Corki võimaluste valikut eriliseks. Üha enam Iiri koore pikendavad nüüd oma viibimist, osaledes ka kirikus ja mitteametlikel esinemistel; osalemine terve nädala jooksul mitmesugustel festivaliüritustel, sealhulgas meie pidulikel galakontsertidel, äärekontserditel, dirigentide meistriklassil, uue koorimuusika seminaril; kuulake mõningaid parimaid rahvusvahelisi koore, mis valitakse võistlema mainekale Fleischmanni rahvusvahelisele karikavõistlusele; ja osalege nädalavahetusel festivaliklubis, et kohtuda teiste osalejatega mitteametlikult lõbusas sotsiaalses keskkonnas.

 • See konkurss on riiklikult tunnustatud Iiri kooridele oluline esinemis- ja konkurentsiplatvorm ning pakub neile võimalust võrrelda kooriesituse rahvusvaheliste standarditega.
 • Repertuaarinõuded vastavad Fleischmanni rahvusvahelise trofeevõistluse nõuetele.
 • Avatud kõikidele Iirimaa saarelt pärit täiskasvanute või noorte kooridele.
 • Vanuse alampiir võistluspäeval 16 aastat.
 • Vähemalt 20/maksimaalselt 60 häält
 • Sellel konkursil võivad osaleda ka Fleischmanni rahvusvahelisele karikavõistlusele valitud Iiri koorid.
 • Iirimaa aasta koori autasustatakse Victor Leesoni igavese trofee (vt ERIAUHIND), mis on spetsiaalselt tellitud riiklik trofee ja rahaauhind.
 • Auhinnad:
  • 1. auhind – 1000 €, igavene trofee, rahvuslik trofee ja sertifikaat
  • 2. auhind – 500 € ja tunnistus
  • 3. auhind – 250 € ja tunnistus

Sama aasta jaanuari kolmas reede.

Kolmest vastandlikust teosest koosnev a cappella muusika kava, mille kogukestus (tegelik laulmine) jääb üheksa ja kaheteistkümne minuti vahele. Muusika peab olema puhtalt vokaalne, ilma löökpillide lisamiseta. Kooridele, kelle kava ületab ettenähtud piiri, määratakse ajatrahv.

Kontrastne programm peab esindama ajalooliselt tasakaalustatud ja ühtset stiilivalikut ning sisaldama:

 • Enne 1750. aastat loodud polüfooniline teos
 • Originaalteos elavalt iiri heliloojalt

Pärast lõplikku vastuvõtmist ei tohi koor muuta oma repertuaari ega laulmise järjekorda. Viieliikmeline rahvusvaheline žürii annab hinded valitud programmi tehnilise ja kunstilise kvaliteedi ning esituse üldise kvaliteedi eest. Samuti võetakse arvesse seda, kui hästi koor esinemisolukorras publikuga suhtleb.

Taotlusi saab esitada veebis, täites olemasoleva osalemisvormi siin.

Iga koor peab oma veebitaotlusele lisama:

 1. Täidetud veebipõhine taotlusvorm, mis sisaldab koori pakutud konkursiprogrammi (vt ülaltoodud repertuaarinõudeid) ning koori ja dirigendi lühikest tegevuslugu ja saavutusi (max 250 sõna). Vastuvõtmise korral ei tohi konkursi repertuaari ja selle esitamise järjekorda hiljem muuta.
 2. UUS – iga teose digitaalne kinnitatud koopia või skaneeritud koopia originaalversioonist A4 PDF-vormingus.
 3. Osavõtutasu 150 €

Hinded tuleb üles laadida veebipõhise taotlusvormi abil. Kui võistlusmuusikat ametlikuks lõppkuupäevaks ei esitata, tuleb tasuda lisaks 15 eurot (vt Reeglid ja reeglid).

Hilinenud taotluste vastuvõtmine on Corki rahvusvahelise koorifestivali äranägemisel ja see ei ole garanteeritud. Kohaldatakse hilinenud sisseastumistasusid ja hilise muusika trahvitasusid, nagu on kirjeldatud selles õppekavas (vt REEGLID JA REEGLID).

Iirimaa aasta koor: 150 €

Panga üksikasjad

Osavõtutasud saab tasuda tšeki või pangaülekandega.

Konto omanik: Corki rahvusvaheline koorifestival
Pank: Allied Irish Banks plc, Patrick Street, Cork, Iirimaa
IBAN: IE85 AIBK 9341 5105 1954 48
BIC: AIBKIE2D
Konto number: 05195448
Riiklik sortimiskood: 93 41 51
MÄRKUS: Palun veenduge, et koori nimi oleks pangaülekandele narratiivina märgitud

Võistlusõigus

1. Kõik võistleva koori liikmed, välja arvatud dirigent, peavad festivalil esinema amatööridena.

2. Ükski laulja ei tohi ühel konkursil võistelda rohkem kui ühe koori liikmena.

3. Koorid võivad osaleda rohkem kui ühel riiklikul konkursil.

4. Ükski koor ei või konkureerida nii rahvusvahelisel kui ka riiklikul avatud tasemel.

Konkreetsete võistluste sobivus

5. Kõigil riiklikel võistlustel kehtivad vanusepiirangud.

6. Riiklikud konkursid on avatud Iiri Vabariigi ja Põhja-Iirimaa kooridele.

7. Muusikakoolide ja lavakoolide koorid ei osale üleriigilistel koolide konkurssidel, kuid neid julgustatakse osalema noortekooride konkursil.

8. a) Iga Iiri koor võib taotleda Fleischmanni rahvusvahelisel karikavõistlusel osalemist.
8. b) Kunstiline nõuandekogu jätab endale õiguse kutsuda Fleischmanni rahvusvahelisel karikavõistlusel osalema mis tahes Iiri koore.

Repertuaar

9. Kõik konkursiteosed peavad olema komponeeritud a cappella (puhtalt vokaalseks) esituseks, välja arvatud juhul, kui on sõnaselgelt öeldud teisiti.

10. Kui valitud on stroofiline teos (st iga salmi jaoks on sama muusika), võib laulda ainult kahte salmi.

11. a) Kui nõutakse kolme teost, ei tohi kogukestus ületada kahtteist minutit.
11. b) Kui nõutakse kahte teost/laulu, ei tohi kogukestus ületada 8 minutit.

12. Kohtunik karistab koore, kelle kava ületab ettenähtud limiite.

13. Ükski koor ei saa laulda samu palasid teisel festivalivõistlusel. See kehtib nii riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil.

14. Kaks järjestikust festivali peavad mööduma enne, kui koor saab muusikateose uuesti oma üleriigilisse konkursirepertuaari lisada.

15. Koor ei tohi pärast sisseastumist muuta oma repertuaari ega laulmise järjekorda (st. kandideerimisavaldusel märgitud järjekorda).

Sisenemise kord

16. a) Koos taotlusega võib üles laadida ainult iga teose digitaalse kinnitatud koopia või skaneeritud koopia originaalversioonist A4 PDF-vormingus.
16. b) Üleriigilisel kirikumuusika konkursil Plainchanti repertuaari esitavad koorid on kohustatud täpsustama laulud, märkima nende allikad ja digitaalse või skaneeritud koopia vastavatest köidetest.

17. Igal võistlusel on vaja eraldi registreerimislehte ja sellele tuleb lisada õige tasu.

Hilinenud taotlemise karistused

18. Juhul, kui Kunstiline Nõukoda võtab vastu hilinenud võistlustöö, nõutakse lisaks 50% konkursitasu.

19. Kui originaalmuusikat ei esitata ametlikuks tähtpäevaks, tuleb tasuda 15 € lisatasu.

Ringhäälingu-, salvestus- ja fotograafiaõigused

20. Osalemise tingimuseks on, et koor nõustub:
a) Igat selle festivali ajal esitatavat etteastet võib koorile maksmata pildistada, otseülekandena ja/või salvestada hilisemaks reprodutseerimiseks ja/või edastada raadios/televisioonis/internetis. Kõik festivalil toimuva etenduse ülekande- ja fotoõigused kuuluvad festivalile, kes võib neid vabalt käsutada või kasutada reklaammaterjalides oma äranägemise järgi. Kõikide alla 18-aastaste liikmetega kooride kohustus on tagada, et noortelt ja nende vanematelt/hooldajatelt küsitakse teadlikku nõusolekut.
b) Iga festivali ajal esitatavat etendust võib tasuta salvestada ja festivalil on õigus omada mis tahes sellist salvestist ning lisaks õigus reprodutseerida mis tahes sellist salvestist ning müüa, rentida, pakkumine või eksponeerimine. müüa või rentida, levitada või muul viisil käsutada mis tahes sellise esituse salvestust või salvestise reprodutseerimist mis tahes viisil, mida ta vajalikuks peab.

Üldreeglid

21. Kunstiline nõuandekogu jätab endale õiguse piirata konkursitööde arvu.

22. Kunstiline nõuandekomisjon jätab endale õiguse konkurss katkestada, kui ta leiab, et töid ei ole piisavalt.

23. Kunstiline nõuandekogu jätab endale õiguse soovitada kooril osaleda alternatiivsel konkursil.

24. Kunstiline nõuandekogu jätab endale õiguse keelduda konkursile lubamisest.

25. Loataotlusi osaleda võistlustel muul ajal kui ajakavas märgitud aegadel ei saa rahuldada. Sellegipoolest jätab kunstiline nõuandekomisjon endale õiguse ajakava vastavalt laekunud tööde arvule muuta.

26. Esimene auhind antakse ainult keskmise 85%+ eest.

27. Teine auhind antakse ainult keskmise 80%+ eest.

28. Kohtunike otsused on lõplikud ja nende töö ühegi aspekti osas ei peeta kirjavahetust.

29. Ebaseaduslikult reprodutseeritud muusika esitamine on vastuolus seadusega. Kui koor seda teeb, ei vastuta festival autoriõiguste omanike tegevuse eest.

30. Festival ei toeta koori reisikulusid Corki/korki.

31. Konkursilt loobunud kooril ei ole õigust osavõtutasu tagastamisele.

32. Festival ei võta mingit juriidilist vastutust millegi eest, mis puudutab koori osalemist festivalil.

33. Festival jätab endale õiguse muuta oma kuupäevi juhul, kui kontsert või muu avalik üritus või festivalist sõltumatu asjaolu muudab festivali toimumise ettenähtud kuupäevadel võimatuks.

34. Festivalil osalemine eeldab kõigi reeglite ja määrustega nõustumist.

Järgmine ajakava on esialgne. See võib muutuda sõltuvalt võistlustööde arvust ja festivali ajakavast.

Festivalinädala kolmapäev
Hommik, raekoda: riiklikud algkoolide konkursid

Festivalinädala neljapäev
Hommik/pärastlõuna, raekoda: riiklikud konkursid keskkoolidele

Festivalinädala laupäev
Hommik, raekoda: ülemised hääled, madalamad hääled, kammerkoorid ja ansamblid ning töökoorid
Pärastlõuna ja õhtu, raekoda: Fleischmanni rahvusvaheline karikavõistlus

Festivalinädala pühapäev
Hommik, raekoda: segakoorid, noortekoorid ja Iirimaa aasta koor
Pärastlõuna, raekoda: riiklik kerge-, džässi- ja populaarse muusika konkurss
Pärastlõunal St Fin Barre'i katedraal: riiklik kirikumuusika konkurss

Täiskasvanute ja noorte võistlused

Victor Leesoni igavene karikas

Selle annetas Guinnessi koor oma asutaja Victor Leesoni mälestuseks koori 50. aastapäeva puhul 2001. aastal.
Autasustatud Iirimaa aasta kooriga.

Perpetual Trophy Iiri kaasaegse koorimuusika esituse eest

Annetanud Iirimaa Kaasaegse Muusika Keskus. Eriauhind CMC esindatud helilooja originaalkooriteose esituse eest. Teosed peavad olema kirjutatud pärast 1975. aastat ja pärit Kaasaegse Muusika Keskuse raamatukogust (vt IIRIMAA HELILOOGI TOOTED).

Trofaí Cuimhneacháin Philib Uí Laoghaire

Pilib Ó Laoghaire'i mälestustrofee, mille annetas Cór Cois Laoi. Eriauhind iirikeelse teose esitamise eest.

John Mannioni mälestustrofee

Annetas John Mannioni perekond. Eriauhind kammerkoorile teose esitamise eest vabariiklikel konkurssidel.

Heinrich Schützi igavene trofee

Dr Hans Waldemar Roseni mälestuseks. Eriauhind Heinrich Schützi teose esitamise eest riiklikel või rahvusvahelistel konkurssidel.

Kõigil konkurssidel osalevaid koore julgustatakse aktiivselt kaasama Iiri saarel sündinud või seal elavate heliloojate teoseid.

Koorid on suunatud järgmistele ressurssidele:

 1. CMC Choral Catalogs sarja kuuluvad laste- ja kõrghäälte repertuaar, segakooride repertuaar ja jõulurepertuaar. Kõik tööd on välja valinud spetsialistid kuraatorid ja hinnatud põhjalike juhiste alusel. Kataloogidega saab tutvuda siin:
  • Esitaja ressursid
  • CMC koorikataloog, laste- ja naishäälte repertuaar
  • CMC koorikataloog, segahäälte repertuaar
 2. Need klasside kataloogid on kasulikuks lähtepunktiks repertuaari valimisel, kuid pange tähele, et kõik CMC raamatukogus olevad kooriteosed on abikõlblikud. Näidislehed on saadaval ka kooriteoste valiku jaoks aadressil www.cmc.ie/music. Lisaks on raamatukogu koordinaatoril Susan Brodiganil hea meel aidata koore nende valiku tegemisel. E-post: [email protected]. Hindeid saab osta otse keskusest või veebist veebisaidi kaudu CMC pood.
 3. CMC koorikataloogides olevad partituurid on nüüd saadaval CMC veebisaidi kaudu litsentsitud allalaadimiseks. Juhend, mis on loodud litsentsitud allalaadimisprotsessi juhendamiseks, on saadaval aadressil CMC veebisait.
 4. Koorimaa: Iiri koorimuusika antoloogia, on 15 palast koosnev kogumik Iiri heliloojatelt saatjata segakoorile. CMC poolt välja antud kollektsioon on valminud koostöös Sing Irelandi ja Kammerkooriga Irelandiga (CCI), rahastades The Arts Council/An Chomhairle Ealaíon. Igal teosel on esitusmärkmed, mis on mõeldud nii dirigentide kui ka lauljate abistamiseks, ning raamat sisaldab CD-salvestust kammerkoori Iiri muusikast, mida dirigeerib selle kunstiline juht Paul Hillier. Choirlandi saab osta CMC veebipoest ja otse keskusest.
 5. Kunstinõukogu hallatav komisjoni kava (70 Merrion Square, Dublin 2. Tel: 01 618 0200)
 6. Iiri heliloojate uudisteoste sõltumatu tellimus.

Erimärkus: Igal kooril on soovitatav muusika tellida 2-3 kuud enne riiklikku konkurssi
Hilise muusika vastuvõtmise eest tuleb rangelt kinni pidada trahvidest. Festivalil on hea meel soovitada muusika ostmiseks järgmist.

Laula Iirimaa
Irish World Academy of Music and Dance, University of Limerick, Iirimaa
Tel: 061-234823, Veeb: www.singireland.ie, E-post: [email protected]

Kaasaegse muusika keskus
19 Fishamble Street, Temple Bar, Dublin 8
Tel: 01 6731922 • Faks: 01 6489100
Võrk: www.cmc.ie • E-post: [email protected]

Opus II
Võrk: www.opus2.ie • E-post: [email protected]

Pro Musica
Oliver Plunkett Street 20, Cork
Tel: 021 4271659 • Faks: 021 4273780
Võrk: www.promusica.ie • E-post: [email protected]