Chór Wspólnoty SHEP

Korek

Projekt Edukacji Społecznej i Zdrowotnej….. W skrócie SHEP jest organizacją szkoleniową i rozwojową opartą na społeczności. Chór SHEP został założony w 2015 roku przez Pata Sheehana Corbetta. Chór prowadzony jest jako ogólnopolski chór wokalny, w którym mile widziane są wszystkie głosy. Piosenki są nauczane ustnie, a my szanujemy i uznajemy wszystkie źródła i autorów piosenek. Publiczne wydarzenia chóru odzwierciedlają zainteresowania SHEP, na przykład „Sing for Water in London”.

Konduktor: Pata Sheehana Corbetta

Polecane wydarzenia
Chór Wspólnoty SHEP