Międzynarodowy udział pozakonkursowy

Można już składać wnioski o międzynarodowy udział pozakonkursowy w następnej edycji i później.

Co roku do pozakonkursowej części Festiwalu wybieranych jest kilka międzynarodowych chórów. Uczestnictwo poza konkursem daje chórom możliwość zaprezentowania nieformalnych występów w różnych miejscach w całym mieście, mając jednocześnie możliwość spotkania się z innymi chórami, zobaczenia pięknych krajobrazów Irlandii, wzięcia udziału w niektórych wydarzeniach festiwalowych, śpiewania, mieszania się i chłonięcia atmosfera festiwalu tutaj w Cork.

Festiwal jest bardzo elastyczny jeśli chodzi o programowanie chórów niekonkursowych, które mogą swobodnie organizować tu swoją działalność turystyczną.

Oprócz chórów zagranicznych, Festiwal co roku gości około 100 chórów dorosłych, młodzieżowych i szkolnych z całej Irlandii. W sumie Festiwal przyciąga około 5000 uczestników. Dzięki bogatemu programowi obejmującemu światowej klasy występy w ramach Koncertów Galowych i Koncertów Fringe, festiwal obejmuje również ważne Sympozjum Chóralne, Nowe Zamówienia, Warsztaty, Kursy Mistrzowskie, Konkursy Krajowe, Klub Festiwalowy oraz szeroko zakrojony program informacyjny obejmujący m.in. jego Choral Trail, Sacred Trail, Meet and Greets oraz Big Sing. Międzynarodowy Festiwal Chóralny w Cork ożywia Cork jako święto najlepszej muzyki chóralnej we wszystkich jej formach.

Chóry niekonkurujące mogą organizować własne atrakcje turystyczne podczas pobytu tutaj, ale proszone są o informowanie biura Festiwalu, gdy ich trasa zbiegnie się, aby upewnić się, że nie dojdzie do przesunięcia harmonogramu. Festiwal jest bardzo elastyczny pod względem programowania niekonkursowych chórów i chociaż z przyjemnością zaplanujemy od 2 do 3 nieformalnych występów dziennie dla każdego chóru, zachęcamy również do podkreślenia wszelkich konkretnych życzeń w odniesieniu do harmonogramu możesz mieć w tej chwili.

Festiwal oferuje następujący zakres działań dla goszczących chórów pozakonkursowych:

• Różne nieformalne występy publiczne w ramach popularnego Szlaku Chóralnego Festiwalu (należy pamiętać, że w większości miejsc nie ma fortepianu, dlatego konieczne jest przygotowanie repertuaru a cappella).

• Występ na mszy lub nabożeństwie w jednym z miejskich kościołów w ramach Świętej Trasy Festiwalu (obowiązuje odpowiedni repertuar sakralny).

• Możliwość występu i spotkania się z innymi chórami podczas cieszących się powodzeniem festiwalowych sesji Meet and Greet.

• Występ podczas Festiwalowych Popołudni w Atrium.

• Występ, na wybranych zasadach, w jednym z koncertów Festiwalu lub w ogólnopolskich sesjach konkursowych.

30 listopada poprzedniego roku

Można składać wnioski online wypełniając formularz na dole strony.

Każdy chór jest zobowiązany do przekazania:

1. Wypełniony formularz zgłoszeniowy
2. Nagrania cyfrowe chóru (min. 3 sztuki).
3. Cyfrowa krótka historia działalności i osiągnięć chóru w języku angielskim (ok. 250 słów). 
4. Dwie cyfrowe fotografie chóru (minimum 1 MB, rozdzielczość druku lub 300 dpi) nadające się do celów reklamowych.
6. Dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej (patrz Opłaty rejestracyjne)

Wszystkie elementy wniosku oraz dokumenty uzupełniające muszą wpłynąć do Biura Festiwalowego do godz 30 listopada poprzedniego roku aby zabezpieczyć Twoją aplikację.

Wczesne zgłoszenia są mile widziane, a chórom z radością udzielimy wcześniejszego potwierdzenia.

Rozpatrywane będą tylko wnioski zawierające wszystkie wymagania wyszczególnione w procedurze składania wniosków. Chóry są wybierane na podstawie ich materiału aplikacyjnego. Ostateczny wybór chórów pozostaje w gestii Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego w Cork.

Opłata administracyjna za udział pozakonkursowy wynosi 50 EUR za uczestnika (wraz z dyrygentem). Obowiązuje minimalna opłata w wysokości 350 EUR za zespół. Opłata ta pokryje koszty akredytacji festiwalowej oraz oficjalnej odznaki festiwalowej; transport festiwalowy do miejsc występów, jeśli jest wymagany; Twój przydzielony „fáilteoir” (powitacz festiwalu i łącznik) przez cały czas trwania imprezy; specjalne zniżki dla chórów na Festiwalowe Koncerty Galowe.

Opłatę rejestracyjną należy uiścić przelewem bankowym na konto Cork International Choral Festival przed upływem terminu przyjmowania zgłoszeń. Chóry są odpowiedzialne za wszystkie związane z tym opłaty bankowe. Opłata rejestracyjna pomniejszona o opłaty za przelewy bankowe zostanie zwrócona chórom, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w konkursie pozakonkursowym. Ewentualne zwiększenie/zmniejszenie liczby uczestników zostanie rozliczone w dniu przyjazdu na Festiwal.

dane bankowe
Odbiorca: Międzynarodowy Festiwal Chóralny w Cork
Bank: Allied Irish Banks plc, Patrick's Street, Cork, Irlandia
IBAN: IE44 AIBK 9341 5105 1956 04
BIC: AIBKIE2D
Numer konta: 05195604
Numer rozliczeniowy: 93 41 51
UWAGA: Upewnij się, że nazwa chóru jest odnotowana na przelewie bankowym.

Festiwal nie pokrywa kosztów podróży chóru do iz Cork.

Transport lokalny

Transport autobusowy zostanie zapewniony dla chórów w następujący sposób:

 1. Festiwal zapewni transport, jeśli uzna to za stosowne, do zaplanowanych miejsc występów w granicach miasta bez żadnych kosztów dla chórów.
 2. W razie potrzeby Festiwal zorganizuje transport autobusowy dla chórów po ich przylocie z lotniska w Cork/punktu przylotu w Cork do miejsca zakwaterowania za 7 EUR za osobę.
 3. W razie potrzeby Festiwal zorganizuje transport autobusowy dla chórów w dniu ich wyjazdu, z miejsca zakwaterowania na lotnisko w Cork/miejsce odlotu w Cork, za 7 EUR za osobę.
 4. Chóry, którym zaproponowano i przyjmą opcję dodatkowych występów poza granicami miasta wymagającymi transportu autobusowego, mogą podlegać opłacie. Opłatę tę należy uzgodnić przed przyjazdem do Cork.
 5. Festiwal jest w stanie ułatwić chórom zarekomendowanie usług swojego partnera transportowego, jeśli chór ma inne prośby o transport.

Uczestniczące chóry są odpowiedzialne za wszystkie sprawy związane z organizacją, rezerwacją i opłaceniem zakwaterowania i wyżywienia podczas ich pobytu w Cork. Obszerna lista specjalnie wynegocjowanych opcji zakwaterowania w różnych przedziałach cenowych (w tym hotele, pensjonaty i hostele) jest dostępna na stronie ta strona. Festiwal nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy z rezerwacją.

 Warunkiem uczestnictwa jest zgoda chóru na:

 • Wszelkie występy wykonywane podczas Festiwalu mogą być fotografowane, transmitowane na żywo i/lub nagrywane w celu późniejszego odtworzenia i/lub transmitowane w radiu/telewizji/internecie bez opłat na rzecz chóru.
 • Wszelkie prawa do transmisji i zdjęć do dowolnego występu na Festiwalu należą do Festiwalu, który będzie mógł nimi swobodnie dysponować lub wykorzystywać je w materiałach promocyjnych według własnego uznania. Obowiązkiem wszystkich chórów, których członkowie nie ukończyli 18 roku życia, jest zapewnienie świadomej zgody młodych ludzi i ich rodziców/opiekunów w tym zakresie.
 • Każdy występ wykonywany przez niego podczas Festiwalu może być nieodpłatnie nagrywany. Festiwal będzie uprawniony do posiadania każdego takiego nagrania, a ponadto będzie uprawniony do reprodukowania każdego takiego nagrania oraz sprzedawania, wynajmowania, oferowania lub wystawiania na sprzedaż lub najem, rozpowszechniania lub innego rozporządzania jakimkolwiek nagraniem lub reprodukcją nagrania jakiejkolwiek takiej wydajności w dowolny sposób, jaki uzna za stosowny.
 1. Festiwal nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej w związku z udziałem chóru w Festiwalu.
 2. Opłata administracyjna (pomniejszona o wszelkie poniesione opłaty bankowe) zostanie zwrócona, jeśli chór nie zostanie wybrany.
 3. Jeśli po dokonaniu selekcji chór/zespół wycofa się z udziału pozakonkursowego, zwrot 50% pomniejszony o opłaty bankowe będzie obowiązywał do 31 grudnia. Po tej dacie zwrot pieniędzy nie będzie miał zastosowania.
 4. Festiwal nie ponosi odpowiedzialności za koszty zakwaterowania i wyżywienia poniesione przez chór.
 5. Festiwal nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wydatki poniesione przez jakikolwiek chór lub indywidualnego chórzystę biorącego udział w Festiwalu.
 6. Festiwal zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w przypadku, gdy koncert, inne wydarzenie publiczne lub okoliczności niezależne od Festiwalu uniemożliwiają przeprowadzenie festiwalu w zaplanowanych terminach.
 7. Wykonywanie muzyki, która została zwielokrotniona nielegalnie, jest niezgodne z prawem. W przypadku takiego zachowania przez chór Festiwal nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania właścicieli praw autorskich.
 8. Uczestnictwo w Festiwalu oznacza akceptację wszystkich zasad i regulaminów.