László Nemes

Maďarsko

László Norbert Nemes byl nedávno jmenován spoluuměleckým ředitelem Nationale Jeugdkoren z Nizozemska (Nizozemské národní mládežnické sbory). Spolu se spoluuměleckou ředitelkou Irene Verburg kráčí ve stopách Wilmy ten Wolde, pod jejímž uměleckým vedením si Nationaal Jeugdkoor vybudoval vysoce prestižní místo v hudebním životě Nizozemska.

Lászlovy umělecké aktivity byly na počátku jeho kariéry spojeny s Dětským sborem Maďarského rozhlasu, jedním z nejslavnějších těles maďarského hudebního života, pravidelným hostem mnoha koncertních pódií po celém světě.

Od září 2014 je uměleckým vedoucím Nového komorního sboru Ference Liszta, v současnosti rezidenčního sborového souboru Lisztovy hudební akademie v Budapešti. V roce 2018 založil spolu s Péterem Erdeiem Maďarský národní sbor mládeže, se kterým absolvoval řadu úspěšných koncertů doma i v zahraničí.

Kromě umělecké práce má László Nemes za sebou významnou vysokoškolskou pedagogickou dráhu. Patnáct let byl ředitelem Kodályho institutu Hudební akademie Ference Liszta. V současné době vyučuje sborové dirigování a hudební teorii na Koninklijk Conservatorium Den Haag (Královská hudební konzervatoř, Haag) a vyučuje některé kurzy online na Hudební akademii Ference Liszta (Budapešť, Maďarsko). Je hostujícím profesorem a akademickým konzultantem na Ústřední hudební konzervatoři v Pekingu v Číně. Mezi jeho hlavní obory patří hudební výcvik podle Kodályovy koncepce, sbormistrovství a výchova sborové hudby. Mezi jeho nejnovější publikace patří kapitola o Kodályově hudebně pedagogické práci v The Oxford Handbook of Choral Pedagogy, vydané v roce 2017 nakladatelstvím Oxford University Press.

László Nemes několikrát vedl, učil, pořádal workshopy, mistrovské kurzy a semináře po celé Evropě i v zámoří včetně Austrálie, Brazílie, Kanady, Číny, Japonska, Korejské republiky, Singapuru a Spojených států amerických.

Za svou uměleckou činnost obdržel László Nemes v roce 2005 cenu Bartók-Pásztory. V březnu 2017 byl dekorován Zlatým křížem Maďarského kříže za zásluhy.